Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje, że od dnia 01.07.2014 r. rozpoczęła się realizacja projektu „Twój potencjał zawodowy szansą na rozwój powiatu leżajskiego”
 w ramach Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Do udziału w projekcie zapraszamy bezrobotne kobiety i bezrobotnych mężczyzn zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku:
– długotrwale bezrobotnych (tj. zarejestrowanych w PUP Leżajsk co najmniej 12 miesięcy 
w ciągu ostatnich 2 lat), 
– w wieku od 18 do 30 roku życia włącznie.
– z wykształceniem co najmniej średnim ogólnokształcącym.

Rekrutacja do projektu odbędzie się w terminie od 23.07.2014 r. do 06.08.2014 r.
(60 osób: 37 kobiet, 23 mężczyzn).

Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 52 osób długotrwale bezrobotnych w wieku 18 – 30 i doprowadzenie do zatrudnienia 17 osób długotrwale bezrobotnych w wieku 18 – 30 – spośród 60 uczestniczących w projekcie mieszkańców powiatu leżajskiego do 30.06.2015 r.

W ramach projektu przewidujemy dla wszystkich jego uczestniczek i uczestników realizację następujących działań:
– Indywidualny Plan Działania
– Zajęcia aktywizacyjne (3-dniowe)
– Staże (maksymalnie 6-miesięczne)
 
Szczegółowych informacji o projekcie udziela:
Zawada-Spaczyńska Ewa (kierownik projektu), email e.zawada-spaczynska@praca.lezajsk.pl
Drożdżal Anna (pracownik ds. administracyjno-finansowych), email a.drozdzal@praca.lezajsk.pl

PUP Leżajsk, ul. Mickiewicza 56, pokój nr 17, tel. nr (017) 240 67 26 

ź: Starostwo Leżajsk

tekst alternatywny