Na otwartym w poprzednim roku targowisku „mój Rynek” pojawił się problem, dotyczący psujących się rolet, służących do zamykania boksów. Planując inwestycję, w plan nie włączono montażu systemu elektrycznych siłowników.

Rolety otwierano i zamykano ręcznie co spowodowało szybkie ich uszkodzenie. Miasto po rozmowach z handlowcami oraz wykonawcą projektu wypracowało porozumienie, na mocy którego wszystkie bramy zostaną doposażone w napęd elektryczny. Koszt jednego napędu wynosi 200 zł. Miasto poniesie koszty do 1/3 wysokości całości.