I sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023, która odbyła się 19 listopada w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku, rozpoczęła pracę nowo wybranych radnych oraz burmistrza. Jej program zawierał przede wszystkim ceremonię ślubowania burmistrza oraz radnych, wybór zarządu rady oraz powołanie odpowiednich komisji.

Głównym i najważniejszym punktem pierwszej sesji było uroczyste ślubowanie burmistrza Ireneusza Stefańskiego oraz wszystkich, nowo wybranych radnych miasta Leżajsk.

Podczas pierwszej sesji odbyły się także wybory zarządu oraz przedstawicieli i członków komisji. Na przewodniczącego rady miasta wybrano po raz kolejny Jerzego Jarosz. Radni zadecydowali także o prezydium, w skład którego po głosowaniu weszli Mieczysław Sztaba i Mariusz Zielnicki. Wybrano także skład osobowy trzech komisji stałych:

– komisja gospodarki i budżetu, której przewodniczącym został Bogusław Majcher a członkami Jerzy Jarosz, Mariusz Zielnicki, Andrzej Skowronek i Tomasz Polit;

– komisja kultury, oświaty i spraw społecznych, z przewodniczącym Markiem Osip i członkami Radosławem Bieńkowskim, Adamem Pucią, Stanisławą Bobowską i Stanisławem Kornasiewiczem;

– komisja porządku publicznego i ochrony środowiska, gdzie przewodniczącym został Leszek Sołek, zaś członkami Mieczysław Sztaba, Stanisław Sroka, Zdzisław Szlajnda i Edmund Mroczkowski.

Obszernym punktem sesji było przedstawienie radnym przez burmistrza sytuacji i funkcjonowania miasta podczas ubiegłej kadencji, w zakresie m.in. finansów, kultury, sportu, edukacji, gospodarki komunalnej.

Kolejna sesja odbędzie się 10 grudnia br.

fot. Jakub Magiera