25 lipca w komendzie powiatowej w Leżajsku obchodzono Święto Policji i jednocześnie 92 rocznicę powstania Polskiej Policji. W uroczystości wzięli udział nie tylko policjanci, ale także przedstawiciele samorządu i kierownictwo instytucji współpracujących z Policją.

Jak co roku obchody rozpoczęły się mszą świętą w Klasztorze OO. Bernardynów. Msza święta w intencji policjantów sprawowana była przez ks. biskupa Ignacego Deca – biskupa świdnickiego.

Uroczysta akademia odbyła się w Komendzie Powiatowej Policji w Leżajsku. Wzięły w niej udział władze samorządowe na czele ze Starostą Leżajskim, Burmistrzami Miast oraz Wójtami Gmin. Ponadto w uroczystości towarzyszyli licznie zaproszeni goście z kierownictwa instytucji współpracujących z Policją.
Miło nam było w tym roku gościć nadinspektora Józefa Gdańskiego Podkarpackiego Komendanta Policji oraz byłych Komendantów Powiatowych Policji z Leżajska.
W trakcie uroczystości nastąpiło wręczenie odznaczeń resortowych oraz awansowanie funkcjonariuszy na kolejne stopnie służbowe. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego, nadał srebrną odznakę „Zasłużony Policjant” naczelnikowi Wydziału Prewencji i RD asp. szt. Zdzisławowi Janeczce, brązową odznakę „Zasłużony Policjant” asp. Bogdanowi Szwacz.
29 policjantów otrzymało awanse na wyższe stopnie. Na  młodszego inspektora mianowany został  Z-ca Komendanta Powiatowego Krzysztof Bieniarz.
W korpusie aspirantów na kolejne stopnie zostało mianowanych 10 policjantów, w korpusie podoficerów mianowano 18 funkcjonariuszy.
asp.szt. Marek Studzienny i asp. szt. Ryszard Markocki otrzymali złotą odznakę za wzorowe wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.
W dniu policyjnego święta padły także słowa podziękowania dla władz samorządowych oraz szefów innych współpracujących z Policją służb mundurowych i instytucji lokalnych.
Na koniec Komendant Powiatowy Policji w Leżajsku insp. dr Marian Szkodziński skierował słowa do policjantów i pracowników Policji:
„….w tym szczególnym dniu składam wam wyrazy najwyższego uznania i podziękowania za rzetelną, ofiarną służbę. Wasz trud i oddanie są godne najwyższego szacunku, tym bardziej, że pełnicie służbę z pełnym zaangażowaniem, niewolnym od napięć i stresów, podejmując decyzje, od których zależy życie i zdrowie ludzi. Dziękuję za to, że nie bacząc na przeszkody i niedogodności zdecydowanie i skutecznie realizujecie niełatwe zadania służbowe . Policjant to trudny zawód. Ale to także szlachetna przygoda naznaczona poświęceniem i oddaniem drugiemu człowiekowi. Życzę Wam, aby Wasz trud i zaangażowanie znajdowały uznanie mieszkańców, a policyjny mundur otaczał społeczny szacunek i uznanie.” 
KPP: Leżajsk