30 stycznia br. Rada Miejska w Nowej Sarzynie uchwaliła akty założycielskie I Liceum Ogólnokształcącego i Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1 w Nowej Sarzynie. Oznacza to, że od nowego roku szkolnego młodzież z naszej gminy i okolic będzie miała możliwość kształcenia w komfortowych warunkach w nowoczesnym budynku dotychczasowego Gimnazjum. Placówka ta będzie inwestycją w młodych ludzi. Chcemy, aby jak najwięcej z nich pozostało w naszej gminie i tu znalazło zatrudnienie. To także szansa na rozwój lokalnych przedsiębiorstw, które będą miały wykwalifikowanych pracowników na miejscu – mówi burmistrz Andrzej Rychel.

Oferta edukacyjna
Dla młodzieży chcącej podjąć naukę w liceum przygotowano do wyboru pięć profili: biologiczno-chemiczno-matematyczny, matematyczno-fizyczno-informatyczny, prawno-administracyjny, humanistyczno-językowy oraz sportowo-wojskowy. Bardzo atrakcyjnie wygląda także oferta kształcenia w szkole branżowej, gdzie uczniowie będą kształcić się w zawodach pożądanych na lokalnym rynku pracy, takich jak: mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, automatyk, operator obrabiarek skrawających CNC, operator urządzeń przemysłu chemicznego, kucharz, piekarz, ślusarz, kowal, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, murarz-tynkarz, sprzedawca, fryzjer oraz florysta, ogrodnik. Oferta edukacyjna została opracowana zgodnie z nowymi założeniami reformy oświaty.

Współpraca
Szkoła branżowa będzie ściśle współpracować z lokalnymi firmami. Porozumienia w tej sprawie zawarto już z kilkunastoma przedsiębiorcami, którzy zapewnią uczniom, m.in. praktyki w swoich zakładach. Najlepsi po ukończeniu szkoły znajdą tam zatrudnienie. Wierzę, że ta współpraca przyczyni się do uzyskania konkretnych efektów i jakości kształcenia oraz przyniesie, zarówno przedsiębiorcom, jak i naszemu samorządowi wymierne korzyści – zauważa burmistrz.

Infrastruktura
Liceum i szkoła branżowa będą mieścić się w budynku obecnego Gimnazjum przy ul. KEN 3. W oddanym do użytku w 2012 r. obiekcie znajduje się 19 sal lekcyjnych w tym 9 pracowni, doskonale wyposażonych w nowoczesny sprzęt dydaktyczny i multimedialny, aula, biblioteka z czytelnią, kuchnia, stołówka, pokoje administracyjne, pomieszczenia gospodarcze i techniczne oraz szatnie. Każde piętro posiada przestrzenne hole i łazienki, a do dyspozycji osób niepełnosprawnych jest winda. Budynek łączy się bezpośrednio z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, gdzie uczniowie będą korzystać z szerokiej bazy rekreacyjno-sportowej oraz z kompleksu boisk „Orlik 2012” i siłowni na świeżym powietrzu. W planach jest także wybudowanie w sąsiedztwie budynku stadionu lekkoatletycznego, kortów tenisowych, boisk do siatkówki plażowej oraz przystani kajakowej na Trzebośnicy.

Inne atuty
W celu optymalizacji warunków i wyników kształcenia, liczebność uczniów w poszczególnych klasach zostanie ograniczona do 25 osób. Nauka odbywać się w będzie w systemie jednozmianowym. Szkoła oferować będzie także atrakcyjne stypendia socjalne, naukowe i artystyczne, dogodne dojazdy, kursy prawa jazdy oraz bezpłatne podręczniki. W celu zwiększenia efektów kształcenia organizowane będą również koła naukowe, zajęcia pozalekcyjne, obozy edukacyjne oraz wyjazdy turystyczno-sportowe.

Dodatkowe informacje
W celu przybliżenia oferty edukacyjnej i koncepcji pracy szkoły odbywają się spotkania z uczniami gimnazjów i ich rodzicami. Istnieje także możliwość indywidualnych oraz grupowych konsultacji dotyczących nowo powstałego I Liceum Ogólnokształcącego i Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1 w Nowej Sarzynie. Zainteresowani proszeni są o kontakt pod nr tel.: 17 24 13 204, adresem e-mail: poczta@szkola-nowasarzyna.pl lub za pośrednictwem wychowawców klas i dyrektorów szkół. Bieżące informacje o działalności placówki i planowanej rekrutacji będzie można uzyskać na stronie www.szkola-nowasarzyna.pl oraz www.facebook.com/szkolanowasarzyna.