V Festiwal Muzyki Dawnej

  181
  0

  Dzieła Bacha, Haendla, Mozarta i wielu innych wybitnych kompozytorów działających w okresie od renesansu do klasycyzmu zabrzmiały w salach koncertowych Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Leżajsku, Muzeum Ziemi Leżajskiej i Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sokołowie Małopolskim. W dniach od 16 do 20 maja 2012 roku odbył się V Festiwal Muzyki Dawnej – Leżajsk 2012. Festiwal zgromadził młodych artystów; uczniów szkół muzycznych pierwszego i drugiego stopnia, a także melomanów renesansowych, barokowych i klasycznych brzmień.
  Przybyli do Leżajska przedstawiciele szkół muzycznych praktycznie z całej Polski i wybitni znawcy muzyki sięgającej w odległe czasy.

  V Festiwal Muzyki Dawnej został zorganizowany przez Towarzystwo Promocji Kultury Muzycznej w Leżajsku przy współpracy z Państwową Szkołą Muzyczną I st. w Leżajsku i Fundacją Wspierania Edukacji Artystycznej w Sokołowie Małopolskim. Patronat nad festiwalem objął Starosta Leżajski – Jan Kida. Wsparcia finansowego i rzeczowego udzieliły Starostwo Powiatowe w Leżajsku i Urząd Miasta w Leżajsku.
  Uroczystego otwarcia V Festiwalu Muzyki Dawnej dokonał Stanisław Jaworski – dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Leżajsku, imprezy festiwalowe poprowadziła Anna Wójcikiewicz – prezes Fundacji Wspierania Edukacji Artystycznej w Sokołowie Małopolskim.

  Historia festiwalu

  Festiwal Muzyki Dawnej zaistniał już jako impreza mająca stałe miejsce w kalendarzu kulturalnym miasta Leżajska. Początkowo impreza pod nazwą „Dziecięcy Festiwal Muzyki Dawnej” odbywała się w formie konkursu dotyczącego interpretacji dzieł kompozytorów okresu renesansu, baroku i klasycyzmu – skierowanego do uczniów szkół muzycznych I stopnia. Ideę konkursu obrazowało hasło przewodnie „Z muzyką poprzez wieki – od renesansu do klasycyzmu”, które towarzyszy przedsięwzięciu po dziś dzień. Pierwsza edycja miała miejsce w 2008 roku. Na podsumowanie zmagań konkursowych odbył się koncert rzeszowskiego zespołu muzyki dawnej „Vox Angeli”. Z biegiem czasu festiwal przerodził się w wydarzenie artystyczne o rozszerzonej formule, gdzie poza częścią konkursową odbywały się imprezy towarzyszące w postaci prelekcji, lekcji otwartych, wystaw i oczywiście koncertów zaproszonych artystów.

  W 2009 roku gościliśmy na Dziecięcym Festiwalu Muzyki Dawnej wybitnego wirtuoza gry organowej – Marka Stefańskiego, który wystąpił z recitalem w Bazylice OO. Bernardynów w Leżajsku. W trzeciej edycji Dziecięcego Festiwalu Muzyki Dawnej w Leżajsku (2010 rok) wystąpił Zespół Muzyki Dawnej ,,Giulivamente” z Kolbuszowej – zespół wielokrotnie nagradzany, występujący z koncertami w całej Polsce. Wykłady i prelekcje wygłosiły: Agata Mazur – etnomuzykolog z rzeszowskiego Muzeum Etnograficznego, Iwona Ćwikła – specjalistka w zakresie teorii muzyki. Konsultacji uczestnikom udzielali członkowie Komisji Konkursowej – wykładowcy szkół muzycznych.
  Rok temu odbył się koncert w wykonaniu wybitnej pianistki, specjalizującej się w historycznych instrumentach klawiszowych – Katarzyny Drogosz. Artystka przygotowała recital na pianoforte – replice XVIII-wiecznego fortepianu z czasów Wolfganga Amadeusza Mozarta. Pani Katarzyna Drogosz gościła również w tym roku, już jako przewodnicząca Komisji Konkursowej i wykładowca.

  Przesłuchania konkursowe

  Istotą festiwalu jest zaangażowanie dzieci i młodzieży w poznawanie i wykonywanie muzyki dawnej. Dzieje się tak poprzez udział w podstawowej formie festiwalowej, którą jest konkurs interpretacji dzieł muzycznych powstałych na przestrzeni wieków. Biorą w nim udział wychowankowie szkół muzycznych pierwszego i drugiego stopnia.
  W tym roku konkurs dla uczniów zgromadził 180 uczniów reprezentujących 21 szkół muzycznych. Na scenę weszli wykonawcy ze szkół: Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 3 w Warszawie, Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Sokołowie Małopolskim, Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st. w Pruchniku, Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Łańcucie, Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Leżajsku, Niepubliczna Szkoła Muzyczna II st. w Dębicy, Społeczna Szkoła Muzyczna I st. w Tymbarku, Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Strzyżowie, Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st. w Nowej Dębie, Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. w Bielsku-Białej, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Sanoku, Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Biłgoraju, Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Chrzanowie, Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Jaworznie, Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Kolbuszowej, Społeczna Szkoła Muzyczna I i II st. w Rzeszowie, Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Leżajsku, Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Przeworsku, Zespół Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie, Zespół Szkół Muzycznych nr 2 w Rzeszowie i Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Stalowej Woli. Przesłuchania odbywały się pod okiem trzech komisji konkursowych ukierunkowanych na poszczególne sekcje. Komisja oceniająca sekcję instrumentów klawiszowych pracowała w składzie: Dorota Makowiecka – ZSM nr 2 w Rzeszowie, Jarosław Kloc – PSM I st. w Biłgoraju, Jolanta Jarosz – PSM I I st. w Chrzanowie i Urszula Buda – ZSM nr 1 w Rzeszowie. Wykonawców grających na instrumentach dętych i strunowych oceniali: Lucyna Chwistek-Cisło – NSM II st. w Dębicy, Monika Welc – ZSM nr 1 w Rzeszowie, Renata Rudkowska – PSM I i II st. w Stalowej Woli, Wiesław Wojtas – PSM I st. w Przeworsku i Zbigniew Mikuszewski – PSM I st. w Strzyżowie. Trzecia komisja – oceniająca zespoły – pracowała w składzie: Andrzej Czernik – PSM I st. w Biłgoraju, Grażyna Dziok – PSM I i II st. w Sanoku, Ireneusz Wereda – PSM I st. nr 3 w Warszawie, Magdalena Kania-Łakomik – POSM I i II st. w Bielsku-Białej i Anna Wójcikiewicz – NSM I i II st. w Sokołowie Małopolskim. Obradom przewodniczyła Katarzyna Drogosz z Akademii Muzycznej w Katowicach.

  Uczestnicy występowali ze swoim repertuarem w ramach jednej z pięciu kategorii: KATEGORIA I (dla uczniów szkół muzycznych I stopnia) – uczniowie klas 2-4 cyklu sześcioletniego i uczniowie klas 1-2 cyklu czteroletniego, KATEGORIA II (dla uczniów szkół muzycznych I stopnia) – uczniowie klas 5-6 cyklu sześcioletniego i uczniowie klas 3-4 cyklu czteroletniego, KATEGORIA III – uczniowie szkół muzycznych II stopnia, KATEGORIA IV – zespoły szkół muzycznych I stopnia i KATEGORIA V – zespoły szkół muzycznych II stopnia. Soliści prezentowali swoje umiejętności na tradycyjnych instrumentach klasycznych takich jak fortepian, skrzypce, wiolonczela, akordeon, klarnet, trąbka, gitara, saksofon, flet i rzadko spotykanych jak harfa i flety barokowe z epoki. Zespoły wykazały się bardzo wielką różnorodnością, zarówno pod względem składów jak i propozycji repertuarowych. Wystąpiły między innymi: duety mieszane (gitara, flet), tria i kwartety klasyczne (skład smyczkowy z towarzyszeniem fortepianu), składy sekcyjne (kwartet gitarowy), zespoły grające na instrumentach dawnych i chóry.

  Przesłuchania konkursowe trwały dwa dni – 16 i 17 maja 2012. Konkursowa oceniała uczestników w grupach ukierunkowanych na poszczególne sekcje. Pierwszego dnia festiwalu oceniani byli soliści. Drugiego dnia praca komisji skoncentrowała się zespołach. Po zakończeniu przesłuchań 17 maja w godzinach wieczornych odbyło się ogłoszenie wyników i wręczenie nagród połączone z koncertem laureatów.

  Laureaci V Festiwalu Muzyki Dawnej

  Grupa – instrumenty klawiszowe
  Kategoria I
  • I miejsce – Jan Kochmański, PSM I st. w Łańcucie
  • II miejsce – Emilia Mróz, ZSM im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie
  • III miejsce – Julia Ziaja, ZSM im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie
  • III miejsce – Kacper Staniak, ZSM im. Karola Szymanowskiego w Rzeszowie
  • Wyróżnienie – Marek Ćwikła, NSM I i II st. w Leżajsku
  • Wyróżnienie – Piotr Ostrowski, PSM I st. w Biłgoraju
  • Wyróżnienie – Anna Banaśœ, PSM I st. w Leżajsku
  • Wyróżnienie – Patryk Buryło, NSM I st. w Pruchniku

  Kategoria II
  • I miejsce – Jagoda Szal, ZSM im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie
  • I miejsce – Elżbieta Mąkowska, SSM I st. w Tymbarku
  • II miejsce – Zuzanna Łukaszek, PSM I st. w Strzyżowie
  • III miejsce – Laura Kolat, PSM I st. w Jaworznie
  • Wyróżnienie – Jonasz Giemza,PSM I st. w Łańcucie
  • Wyróżnienie – Aleksandra Ptak, PSM I st. w Chrzanowie
  • Wyróżnienie – Adrian Węglarz, NSM I i II st. w Leżajsku

  Kategoria III
  • I miejsce – Paulina Pawłowicz, NSM II st. w Sokołowie Małopolskim
  • II miejsce – Diana Łania, ZSM im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie
  • III miejsce – Gabriela Dziuba, ZSM im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie
  • III miejsce – Aleksandra Czerniecka, ZSM im. Karola Szymanowskiego w Rzeszowie
  • Wyróżnienie – Lidia Cieśœla, ZSM im. Karola Szymanowskiego w Rzeszowie
  • Wyróżnienie – Angelika Niemiec, SSM II st. w Rzeszowie
  • Wyróżnienie – Aleksandra Rząsa, ZSM im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie

  Grupa – instrumenty dęte i strunowe
  Kategoria I
  • I miejsce – Jakub Amarowicz, PSM I st. w Leżajsku
  • II miejsce – Bartłomiej Połeć, PSM I st. w Przeworsku
  • III miejsce – Michał Stącel, PSM I st. w Przeworsku
  • Wyróżnienie – Beniamin Kosior, PSM I st. w Przeworsku
  • Wyróżnienie – Grzegorz Cynar, PSM I st. w Strzyżowie

  Kategoria II
  • I miejsce – Aleksandra Augustyn, POSM I i II st. w Bielsku-Białej
  • II miejsce – Łukasz Salamon, PSM I st. w Strzyżowie
  • III miejsce – Anna Toporkiewicz, SSM I st. w Tymbarku
  • III miejsce – Łukasz Urbański, PSM I st. w Leżajsku
  • Wyróżnienie – Marta Sułkowska, SSM I st. w Tymbarku
  • Wyróżnienie – Michał Dawidziuk, PSM I st. nr 3 w Warszawie
  • Wyróżnienie – Marcin Przeszło, PSM I st. w Leżajsku
  • Wyróżnienie – Marianna Gurne, PSM I st. nr 3 w Warszawie
  • Wyróżnienie – Paulina Kosior, PSM I i II st. w Stalowej Woli
  • Wyróżnienie – Mateusz Franczyk, ZSM im. Karola Szymanowskiego w Rzeszowie

  Kategoria III
  • Wyróżnienie – Maciej Kita, NSM II st. w Dębicy

  Grupa – zespoły
  Kategoria IV
  • I miejsce – Zespół instrumentalny „Liliput”, SSM I st. w Tymbarku
  • II miejsce – Orkiestra Kameralna, PSM I st. nr 3 w Warszawie
  • III miejsce – Trio: obój, harfa, wiolonczela, POSM I i II st. w Bielsku-Białej
  • III miejsce – Duet skrzypcowy I, PSM I st. nr 3 w Warszawie
  • Wyróżnienie I st. – Chór PSM I st. w Biłgoraju, PSM I st. w Biłgoraju
  • Wyróżnienie II st. – Zespół Muzyki Dawnej „Il Mattino”, PSM I st. nr 3 w Warszawie
  • Wyróżnienie II st. – Duet gitarowy „Twins”, PSM I i II st. w Stalowej Woli
  • Wyróżnienie II st. – Trio gitarowe, PSM I st. w Leżajsku
  • Wyróżnienie II st. – Kwartet fortepianowy, PSM I st. w Strzyżowie
  • Wyróżnienie II st. – Duet fortepianowy „Mateusz i Eliza”, SSM I st. w Tymbarku

  Kategoria V
  • I miejsce – Duet: fortepian i skrzypce, PSM I i II st. w Sanoku
  • II miejsce – Duet: flet i skrzypce, POSM I i II st. w Bielsku-Białej

  Wykład Katarzyny Drogosz

  Jedną z ważnych imprez towarzyszących przesłuchaniom konkursowym był wykład popularno-naukowy pod tytułem „Rozwój instrumentów klawiszowych na przestrzeni wieków”. Wykład odbył się 16 maja 2012 roku o godzinie 14.00 w Sali Koncertowej Muzeum Ziemi Leżajskiej. Wykład poprowadziła Katarzyna Drogosz. Pani Katarzyna Drogosz na co dzień wykłada na Akademii Muzycznej w Warszawie i Akademii Muzycznej w Katowicach, prowadzi również czynną działalność koncertową. Na zajęciach warsztatowych w ramach wykładu uczestnicy mogli zapoznać się z budową współczesnego fortepianu i szpinetu – protoplasty dzisiejszych instrumentów klawiszowych takich jak fortepian czy klawesyn. Odbyła się również prezentacji oryginalnego szpinetu. Uczniowie mieli możliwość dotknąć klawiatury tego ciekawego instrumentu, a niektórzy dostąpili możliwości zagrania całości swojego repertuaru.

  Janusz Prusinowski Trio

  Dużą atrakcją dla uczestników festiwalu i widzów okazał się koncert zespołu „Janusz Prusinowski Trio”. Wystąpili oni w drugim dniu festiwalu po zakończeniu przesłuchań konkursowych. 17 maja 2012 roku na Sali Koncertowej Muzeum Ziemi Leżajskiej słuchaliśmy w ich wykonaniu mazurków, oberków, przyśpiewek i innych melodii nawiązujących do rodzimej muzyki ludowej.
  Janusz Prusinowski Trio to uczniowie i kontynuatorzy muzyków wiejskich, a zarazem awangardowa formacja o charakterystycznym brzmieniu i własnym języku improwizacji. Muzykę łączą z tańcem, archaiczność – z nowoczesnością. Rozpoznawalny styl Trio stanowi próbę nowego odczytania najważniejszych elementów wiejskiej muzyki z centralnej Polski. Mazurki – śpiewane, grane, sprawdzone setki razy w tańcu, improwizowane na żywo i… człowiek współczesny. Co można wydobyć z archaicznych, na pozór prostych melodii i rytmów bez uciekania się do mody na miksowanie sampli? Okazuje się, że tradycyjna muzyka polskiej wsi może być punktem odniesienia dla wielu gatunków: poprzez melodykę i rubato bliska Chopinowi, z powodu improwizacji nieodległa bluesowi i jazzowi, kolorystyką przywodząca na myśl muzykę współczesną, ekspresją zaś – rocka.
  Koncert pozostawił na słuchaczach niezapomniane wrażenia. Inne spojrzenie na muzykę źródeł, odmienny sposób traktowania materiału melodycznego z elementami wariacji i improwizacji zaskakiwał i zachwycał. To coś czego jeszcze nie było w Leżajsku. Liczymy na to, że coraz częściej będziemy gościć tak interesujących artystów.

  Piękno baroku w Sokołowie Małopolskim

  W niedzielne popołudnie 20 maja 2012 roku na scenie Sali Widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim spotkali się melomani, pasjonaci muzyki klasycznej. Rozpoczęła się Gala na podsumowanie V Festiwalu Muzyki Dawnej w Leżajsku. Koncert rozpoczął się od wprowadzenia w klimat imprezy i kilku refleksji nawiązujących do kończącego się właśnie V Festiwalu Muzyki Dawnej – Leżajsk 2012 przez Annę Wójcikiewicz – prezesa Fundacji Wspierania Edukacji Artystycznej w Sokołowie Małopolskim.
  W ramach koncertu zaprezentowali się zaproszeni najlepsi uczniowie z Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Kolbuszowej, Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Leżajsku, a także laureaci części konkursowej „V Festiwalu Muzyki Dawnej – Leżajsk 2012” ze szkół muzycznych z Sokołowa Małopolskiego i Leżajska. Z pośród laureatów na scenie pojawili się: Marek Ćwikła (NSM I st. w Leżajsku) zdobywca wyróżnienia z klasy fortepianu Grzegorza Wójcikiewicza, Adrian Węglarz (NSM I st. w Leżajsku) zdobywca wyróżnienia z klasy fortepianu Grzegorza Wójcikiewicza, Jakub Amarowicz (PSM I st. w Leżajsku) zdobywca I miejsca z klasy gitary Grzegorza Wziątki i Paulina Pawłowicz Węglarz (NSM II st. w Sokołowie Małopolskim) zdobywczyni I miejsca z klasy fortepianu Grzegorza Wójcikiewicza.

  Do koncertu przygotowali uczniów: Olga Pogorilec (fortepian) z PSM I st. w Kolbuszowej, Aleksander Pogorilec (skrzypce) z PSM I st. w Kolbuszowej, Danuta Wołoszyn (skrzypce) z PSM I st. w Leżajsku, Grzegorz Wziątka (gitara) z PSM I st. w Leżajsku, Grzegorz Gerula (wiolonczela) z PSM I st. w Kolbuszowej i Grzegorz Wójcikiewicz (fortepian) z NSM I i II st. w Sokołowie Małopolskim. Uczniom akompaniowali: Tomasz Blicharz – nauczyciel PSM I st. w Kolbuszowej i Grzegorz Wójcikiewicz – dyrektor NSM I i II st. w Sokołowie Małopolskim. Koncert obejmował repertuar nawiązujący do hasła festiwalu „Z muzyką poprzez wieki – od renesansu do klasycyzmu” z przewagą polifonii barokowej. Pojawiły się także utwory klasyczne i kilka miniatur współczesnych.
  Po występach uczniów odbyło się spotkanie organizatorów z uczestnikami, symboliczny poczęstunek i wręczenie podziękowań. Na spotkaniu Grzegorz Wójcikiewicz – dyrektor Towarzystwa Promocji Kultury Muzycznej w Leżajsku – dokonał podsumowania przebiegu festiwalu. Podziękował współorganizatorom, nauczycielom, sponsorom i uczestnikom.

  Grzegorz Wójcikiewicz – dyrektor
  Towarzystwa Promocji Kultury Muzycznej w Leżajsku

  Podziękowania

  Organizatorzy składają serdeczne podziękowania: panu Janowi Kidzie – Staroście Leżajskiemu za przyjęcie patronatu nad festiwalem i pomoc w zakupie nagród, Starostwu Powiatowemu w Leżajsku za wsparcie finansowe, Urzędowi Miasta w Leżajsku za przekazane upominki i materiały promocyjne. Szczególne podziękowania składamy sponsorom: panu Janowi Ćwikła (Inter-Auto-Test), panu Mieczysławowi Sulikowskiemu (FHU Akord – sklep muzyczny w Leżajsku), firmie SOL-TON (sklep muzyczny w Rzeszowie), firmie MultiDom, panu Kazimierzowi Smolakowi (Zakłady Mięsne – Smak Górno), i Elektrociepłowni Nowa Sarzyna – za wsparcie finansowe i organizacyjne V Festiwalu Muzyki Dawnej w Leżajsku. Podziękowania należą się również pani Natalii Sadowy za kronikę fotograficzną wydarzenia.

  Ź: Starostwo Leżajsk

  Poprzedni artykułZdarzenie drogowe w Zmysłówce
  Następny artykułW wypadku zginął pasażer forda