Ruszyła VII edycja konkursu „Policjant, który mi pomógł”. Jeżeli chcesz podziękować policjantowi, który Ci pomógł zgłoś go do konkursu.

„Niebieska Linia” już po raz VII organizuje konkurs „Policjant, który mi pomógł”. Każdy, kto chciałby podziękować policjantowi, który pomógł mu w trudnej sytuacji związanej z przemocą w rodzinie, może zgłosić go do konkursu. Celem konkursu jest podkreślenie roli policjantów w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Wsparcie policjantów podejmujących wzorowe działania i osobiście zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym oraz promowanie postaw i umiejętności dobrze służących ochronie ofiar przemocy w rodzinie. Inicjatywę honorowym patronatem objął Komendant Główny Policji.

Kandydatów do VII edycji, zgodnie z regulaminem konkursu, mogą zgłaszać osoby indywidualne, organizacje i instytucje (z wyjątkiem Policji) do 31 maja 2014 roku. Osoby zgłoszone po terminie przechodzą do kolejnej edycji.

Na stronie www.policjant.niebieskalinia.pl można zapoznać się między innymi z regulaminem konkursu oraz pobrać formularz zgłoszeniowy.

Oficer prasowy KPP w Leżajsku
asp. mgr Krzysztof Ficek