W bieżącym roku szkolnym w Zespole Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego została utworzona klasa pożarnicza. Uczniowie tej klasy w ramach założeń programowych w ciągu roku szkolnego odbędą dwa obozy szkoleniowe w okresie letnim i zimowym. Ponadto dzięki współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku, raz w miesiącu będą się szkolić pod okiem st. aspiranta Jerzego Kołcza. W przyszłości planujemy podpisać porozumienie o współpracy z jednostkami OSP oraz innymi instytucjami zajmującymi się szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Będziemy także organizować kursy specjalistyczne takie jak: kurs wspinaczki, kurs płetwonurka, kurs spadochronowy oraz kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy. Warto także zauważyć, że klasa pożarnicza jest innowacją w czteroletnim technikum Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku w zawodzie technik spedytor.

W procesie kształcenia uczniowie mają możliwość udziału w licznych wycieczkach przedmiotowych, spotkaniach z praktykami z branży spedycyjnej oraz w warsztatach z przedstawicielami wyższych uczelni. Doświadczenie zdobędą podczas odbywania praktyk zawodowych. W czteroletnim cyklu kształcenia uczniowie uzyskają atrakcyjny i poszukiwany na rynku pracy zawód technik spedytor.