W ubiegłym miesiącu prezentowaliśmy plany inwestycyjne na rok 2014 w mieście oraz gminie Leżajsk, a także gminie Grodzisko Dolne. Teraz przyszedł czas na prezentację budżetów Nowej Sarzyny i Kuryłówki. Czego w tym roku mogą spodziewać się mieszkańcy tych gmin?

24 stycznia Rada Gminy Kuryłówka przyjęła budżet na 2014 rok. Uchwała zakłada, że dochody gminy wyniosą ok. 16 mln zł, czyli będą o 3 mln zł niższe niż wydatki. Żeby móc sfinansować planowany deficyt, samorząd musi sięgnąć po kredyt. 14 mln zł gmina wyda na sprawy bieżące, resztę przeznaczy na inwestycje.

Do najważniejszych  zadań na ten rok należą: przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody, remont Domu Ludowego w Brzyskiej Woli, rozbudowa kanalizacji w miejscowościach Słoboda, Brzyska Wola i Wólka Łamana. – Zaplanowane zadania służą dalszej poprawie życia mieszkańców naszej gminy i wychodzą naprzeciw zgłaszanym potrzebom – komentuje Roman Szałajko, sekretarz gminy Kuryłówka.

Nowa Sarzyna przyjęła budżet na 2014 jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Przychody będą na poziomie 57 mln zł. Natomiast wydatki mają wynieść 60,5 mln zł. Z tej sumy prawie 13,5 mln zł pójdzie na inwestycje, z czego połowa to zadania realizowane przez Zakład Komunalny. – Znaczna część środków, bo aż 26 mln zł, zostanie przeznaczona na utrzymanie infrastruktury i zadań oświatowych. Drugim znaczącym obszarem jest pomoc społeczna, na którą planowane są wydatki w kwocie 12,6 mln zł – informuje Andrzej Rychel, zastępca burmistrza.

Gmina Nowa Sarzyna planuje rozbudowę wodociągów oraz remont stacji uzdatniania wody. Na liście zadań są też prace nad dokumentacją techniczną kanalizacji w Jelnej i Łętowni. W planach jest także przebudowa nawierzchni wybranych odcinków dróg we wszystkich miejscowościach gminy, budowa chodników w Woli Żarczyckiej i Łętowni oraz rozbudowa i remont oświetlenia ulicznego w mieście i okolicach.

ź: Głos Leżajska