Strażacy Ochotnicy z gminy Grodzisko Dolne po raz kolejny wsparli finansowo Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci, w którym przebywają dzieci niepełnosprawne. W dniu dzisiejszym przedstawiciele OSP Grodzisko Górne udali się by przekazać zebrane pieniądze podopiecznym fundacji.

Także w tym roku gminne jednostki OSP chętnie włączyły się w akcję na rzecz rzeszowskiego  hospicjum dla dzieci. Zbiórkę w swoich szeregach strażacy przeprowadzili w trakcie styczniowych i lutowych zebrań sprawozdawczych. W geście solidarności do akcji przyłączyli się także pracownicy Urzędu Gminy. Wspólnie udało się zebrać 2 770 zł.