Nabrały tempa prace na budowie lodowiska. Obecnie wykonywane są roboty związane z budową podłoża pod płytę lodowiska oraz budową kanałów technologicznych do instalacji chłodzenia.

Ruszyła także budowa budynku gospodarczego spełniającego funkcję magazynu do składowania band oraz zaplecza technicznego lodowiska i kortu.

Zadanie współfinasowane jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Programu rozwoju ponadlokalnej infrastruktury sportowej”

ź: Grodzisko Dolne