W Grodzisku powstał Klub Honorowych Dawców Krwi

  196
  0

  Z okazji przypadającego w 2013r. 55. lecia Honorowego Krwiodawstwa PCK druhowie z Gminy Grodzisko Dolne wspólnie z mieszkańcami, 3 kwietnia tego roku założyli klub HDK PCK „Strażacki dar”. Skupia on krwiodawców oraz osoby pragnące podzielić się cząstką siebie z potrzebującymi.

  Plany założenia klubu skupiającego ofiarnych ludzi dzielących się własną krwią, zrodziły się jakiś czas temu. Jego zawiązanie poprzedziło spotkanie 9 listopada ub. roku przedstawicieli PCK z Leżajska i Jarosławia z prezesami i naczelnikami OSP z terenu gminy – informuje prezes, Dominik Bartnik, który pełni także funkcję wiceprezesa OSP Zmysłówka. Po chwili dodaje: Celem dotarcia z promocją i organizacją honorowego krwiodawstwa do lokalnego społeczeństwa w listopadowym numerze biuletynu informacyjnego mieszkańców gminy został zamieszczony artykuł o tym spotkaniu, a w numerze z marca br. dwie rozmowy z Zasłużonymi Krwiodawcami.

  Podczas zebrania organizacyjno-założycielskiego w siedzibie Urzędu Gminy spotkali się z zainteresowanymi tematem osobami, sekretarz Oddziału Rejonowego PCK w Leżajsku Ewa Trojan oraz wiceprezes OR PCK w Jarosławiu, jednocześnie prezes klubu HDK PCK „Płomyk” przy Komendzie Miejskiej PSP w Przemyślu Zdzisław Wójcik, którzy przybliżyli im zagadnienia związane z krwiodawstwem i krwiolecznictwem. W trakcie spotkania poruszyli m.in. temat statusu Honorowego Dawcy Krwi, regulaminu klubów HDK PCK. Omówili uchwałę Zarządu Głównego PCK w sprawie zasad odznaczania i wyróżniania krwiodawców oraz zasad nadawania sztandarów i imion klubom.

  Wiceprezes Wójcik podczas spotkania w sali konferencyjnej omówił i zaprezentował Identyfikacyjną Kartę Grupy Krwi, Kartę I.C.E. oraz „Oświadczenie woli” dotyczące przekazania do transplantacji, po swojej nagłej śmierci, narządów ratujących życie innym, przekazując zainteresowanym do wglądu wymienione własne dokumenty.

  Przypomniał, kto może, a kto nie może być krwiodawcą. Omówił także sprawy związane z legitymacjami HDK, odznakami przysługującymi krwiodawcom, zwrotem kosztów dojazdu do punktów krwiodawstwa, przysługującymi zasłużonym dawcom zniżkami na leki, a także poruszył inne aspekty działalności czerwonokrzyskiej. Zasygnalizował temat rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego oraz zaprosił wszystkie zainteresowane osoby, pragnące dowiedzieć się więcej, na www.szpik.info

  Prezesem klubu wybrano Dominika Bartnika- wiceprezesa OSP Zmysłówka, wiceprezesem- Sławomira Żaka- pracownika budownictwa. Sekretarzem klubu został Dariusz Kulpa- prywatny przedsiębiorca, a skarbnikiem Mateusz Pelc- przedstawiciel handlowy. Na członka zarządu wybrano Grzegorza Czerwonkę- prywatnego przedsiębiorcę.

  Z powstania „Strażackiego daru” nie krył zadowolenia prezes Dominik Bartnik – Pierwszy raz krew oddałem w 2007 r. Dobrze, że mamy klub. Teraz jeszcze bardziej będziemy mogli pomagać potrzebującym – mówi. Oddał już 13 litrów krwi, ale rekordzistą w klubie jest Sławomir Żak- ma na koncie prawie 30 litrów. Część klubowiczów także wcześniej rozpoczęła swoją przygodę z krwiodawstwem. Klub skupia w swoich szeregach m.in. strażaków, ratowników medycznych, pracowników umysłowych, fizycznych, rolników, czy prywatnych przedsiębiorców.

  W spotkaniu założycielskim uczestniczyły też panie z leżajskiego Terenowego Oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, które pobierają krew od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 10.30. Wkładają w swoją pracę, zdaniem dawców ogromne serce.

  Na zakończenie spotkania uczestnicy otrzymali materiały promujące krwiodawstwo, a mianowicie broszury z RCKK w Rzeszowie, a także kalendarzyki, ulotki oraz duże kalendarze wydawane przez klub HDK PCK „Płomyk” przy KM PSP w Przemyślu. Z. Wójcik wręczył siedmiu członkom „Strażackiego daru”, chętnym do wypełnienia i noszenia przy sobie, druki „Oświadczenia woli”.

  Duże zdjęcie ze spotkania organizacyjno-założycielskiego klubu już wisi w siedzibie PCK. Planujemy także założyć Kronikę działalności krwiodawców – mówi pani Ewa. Zapraszamy osoby chętne do wstąpienia w szeregi naszego klubu. Członkami mogą zostać także osoby, które obecnie nie mogą oddawać krwi lub też w ogóle ze względów zdrowotnych, a deklarują swoją pomoc w pracach klubu – zaznacza prezes Bartnik.

  Z powołania klubu zadowolenia nie kryje Wójt Gminy Jacek Chmura- Strażacy ratują nasze życie z narażeniem własnego podczas gaszenia pożarów, czy usuwania skutków kataklizmów. Pomimo wielu zajęć w społecznej służbie znajdują jeszcze czas na honorowe krwiodawstwo oraz, co równie ważne, zachęcanie innych do tego rodzaju pomocy – powiedział. Gratuluję pięknej inicjatywy, którą popierałem od początku. Deklaruję wspieranie działalności naszego „Strażackiego daru” – dodał.

  ź: Grodzisko Dolne

  Poprzedni artykułNasze osiągnięcia
  Następny artykułPolicjant z Nowej Sarzyny mistrzem Polski w maratonie