PRZEDRUK GŁOS LEŻAJSKA – LIPIEC: Boisko przy szkole podstawowej w Hucisku to kolejny obiekt sportowy, z którego mogą korzystać mieszkańcy gminy Leżajsk. Inwestycja kosztowała 210 tys. zł. Podczas uroczystego oddania obiektu, władze gminy przypomniały, że boisko ma służyć nie tylko uczniom, ale całej społeczności lokalnej.

Dyrektor szkoły Elżbieta Żak podziękowała wszystkim osobom, które otoczyły życzliwością i wsparły finansowo inwestycję. Następnie przedstawiciele samorządu uczniowskiego, przewodnicząca rady rodziców, dyrektor placówki oraz wójt gminy dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi. Po części oficjalnej dzieci i młodzież zaprezentowały barwny program artystyczno – sportowy, który przypomniał wszystkim obecnym o idei olimpijskiej.

Uroczystość otwarcia sali uświetniło wielu gości: Marek Kogut – wicestarosta leżajski, Piotr Urban – burmistrz Leżajska, Andrzej Rychel – wiceburmistrz Nowej Sarzyny, Krzysztof Sobejko – wójt gminy wraz z zastępcą Bolesławem Pawlusem, Dariusz Mędrek – przewodniczący Rady Gminy wraz z radnymi Huciska: Marią Kołodziej i Wojciechem Lorysiem oraz radnymi Robertem Mądrym i Kazimierzem Krawcem, dyrektorzy placówek oświatowych, rodzice i dzieci.