W Leżajsku obradował Konwent Powiatów Województwa Podkarpackiego

  170
  0

  W Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyło się 5 marca posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego. Poruszone tematy dotyczyły zmian w ustawach: Karta Nauczyciela i Prawo budowlane, kondycji finansowej samorządów powiatowych w latach 1999-2011 oraz struktury i zadań Związku Powiatów Polskich przed zbliżającym się zgromadzeniem ZPP. Konwent przyjął także dwa stanowiska, w pierwszym odniósł się negatywnie do zamiarów likwidacji na terenie Podkarpacia laboratoriów wchodzących w skład powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, w drugim – poparł oświadczenie starostów, którzy odmówili przekazania majątku po zlikwidowanych sądach rejonowych do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy ich likwidacji przez Trybunał Konstytucyjny.

  Z apelem o większą aktywność podkarpackich szpitali w zakresie transplantologii (powiaty są dla większości z nich organem prowadzącym) zwrócił się do starostów zaproszony na obrady prof. dr hab. Wojciech Rowiński, krajowy konsultant w tej dziedzinie. Podkarpacie pod tym względem wlecze się w krajowym ogonie.

  Przed obradami uczestnicy zwiedzili leżajskie sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia połączone z recitalem organowym, a także obejrzeli zaprezentowany im przez Jana Kidę, leżajskiego starostę, film promujący tutejszy powiat.

  konwent

  ź: Starostwo Leżajsk

  Poprzedni artykułSpotkanie podróżnicze z Ireneuszem Wołkiem.
  Następny artykułOśrodek Kultury nabiera kształtów