W biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych mogą wziąć udział wszystkie osoby, które do dnia 25 lutego 2020 r. ukończą 13 lat. Od osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego. Osoby które nie ukończyły 13 roku życia mogą wziąć udział w biegu pod opieką dorosłego opiekuna prawnego.

Start w Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych wolny jest od jakichkolwiek opłat.

Harmonogram Wydarzenia :
9.30 – 11.00- odbiór pakietów startowych,
11.00 – przepisywanie nieodebranych pakietów na osoby z listy rezerwowej (osoby zapisane w dniu biegu w biurze zawodów),
11.30- zamknięcie biura zawodów,
12:00- start biegu, 12:30- uroczyste wręczenie nagród.

Uwaga: Zmiana miejsca wydarzenia na Plac przed Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku ul. Mickiewicza 65