W sześć nowoczesnych kamer wzbogacił się system monitorowania, który należy do nadleśnictwa w Leżajsku. Zdalnie sterowanych kamer pozwala monitorować ponad 100 tysięcy hektarów terenu. Jest to jeden z najlepszych systemów w regionie, warto zaznaczyć, że system ten monitoruje również fragmenty sąsiadujących nadleśnictw.

Łączny koszt inwestycji to prawie cztery miliony złotych, z czego 80 procent to środki unijne. System składa się z masztów, kamer i punktu alarmowo-dyspozycyjnego w ramach zakładanego budżetu udało się również zrealizować budowę pięciu zbiorników wodnych o kubaturze 20 tys. metrów sześciennych oraz urządzenia do poboru wody.