Systematycznie przeobraża się baza leżajskiej oświaty. Poczynając od 2016 r. łączne nakłady miasta na inwestycje i remonty w szkołach i przedszkolach wyniosły ponad 5,1 mln zł, w tym udział środków zewnętrznych – 1,3 mln zł. 2 września uczniowie i nieco młodsi mieszkańcy wrócili do odmienionych miejskich placówek: oto Przedszkole Miejskie nr 3 (i mieszczący się w nim żłobek) zyskało nowe bezpieczne ogrodzenie, a w Szkole Podstawowej nr 1 w pięciu salach lekcyjnych pojawiły się nowe wykładziny podłogowe, zaś w szkolnej kuchni – nowoczesna posadzka.

Odrestaurowano nawierzchnię ulicy Grunwaldzkiej i dawne boisko, na którym docelowo powstanie miasteczko ruchu drogowego. Dzięki rozbiórce 2 starych zagrzybionych budynków, udało się także rozpocząć porządkowanie szkolnego podwórka. Z kolei w Szkole Podstawowej nr 2 (budynek byłego gimnazjum) dobiegł końca remont stołówki oraz roboty modernizacyjne segmentu sportowego obejmujące korytarz i zaplecze: szatnie, toalety i magazyny sprzętu sportowego. Ukończona została również budowa drogi wewnętrznej, która za przyczyną dodatkowego wyjazdu do ulicy Skłodowskiej umożliwiła wprowadzenie na terenie szkoły nie tylko ruchu jednokierunkowego, ale także zdecydowanie usprawniła cały układ komunikacyjny w rejonie tej placówki.

ź: Biuletyn Miejski