W dniu 21.12.2012r. w Podlesiu miało miejsce otwarcie filii Środowiskowego Domu Samopomocy.

Uroczyste otwarcie poprzedziła sesja Rady Gminy, po czym zaproszeni goście, radni i sołtysi udali się na Podlesie celem otwarcia placówki.