Okres wakacji jest dla dzieci i młodzieży czasem wypoczynku ale często wkrada się do niego nuda. Muzeum Ziemi Leżajskiej chcąc temu zaradzić, zorganizowało dla milusińskich specjalny, zróżnicowany program zajęć wakacyjnych. Każdy dzień tygodnia był nową, ciekawą przygodą.

Pierwszego dnia do Muzeum zawitała Pani Maria Babiarz z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Leżajsku, która przedstawiła dzieciom zasady higieny i zachowywania się podczas zagrożenia ze strony zwierząt domowych.

Następnego dnia dzieci poznały sztukę tworzenia witraży z kolorowych bibułek. Powstały piękne prace, które uczestnicy mogli zabrać ze sobą do domów.

Kolejnym gościem naszego Muzeum był mł.asp. mgr Krzysztof Ficek z Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku, który zaznajomił dzieci z niebezpieczeństwami grożącymi im na wakacjach, przedstawił sposoby ich unikania a także opowiedział o swojej pracy.

Czwartego dnia wszyscy zamieniliśmy się w pracowite pszczoły, by wspólnymi siłami wesprzeć naszych małych przyjaciół. Zbudowaliśmy kilkanaście domków dla pszczół. Zostały one rozwieszone na terenie Muzeum.

Ostatniego dnia muzealnych wakacji dzieci przemieniły się w malarzy i przelały na papier własne wyobrażenie Muzeum.

Ponadto spędzaliśmy czas na wspólnych grach, zabawach i konkursach z upominkami, oglądaniu najciekawszych bajek oraz wsparliśmy Domy Dziecka poprzez akcję KOLORUJEMY.wakacje