Od 7-11 sierpnia br. na terenie powiatu leżajskiego gościli strażacy z Austrii i Niemiec. Głównym celem wizyty kolegów z Krems i Böblingen było uczestnictwo w ćwiczeniach pk. “Nowa Sarzyna 2013” zorganizowanych przez KP PSP w Leżajsku w ramach porozumienia o wzajemnej współpracy pomiędzy zaprzyjaźnionymi jednostkami Krems – Leżajsk.
27-osobowa delegacja przybyła do Leżajska 3 samochodami bojowymi i 3 specjalnymi typu bus. Podczas dwudniowych ćwiczeń, prowadzonych na terenie Zakładów Chemicznych “Organika Sarzyna” S. A. i JRG w Nowej Sarzynie, doskonalono współpracę w zakresie organizacji i prowadzenia działań ratowniczych przy zdarzeniach, w których dochodzi do rozszczelnienia środków transportu oraz sprawdzano możliwości techniczno-taktyczne pojazdów i sprzętu ratowniczego oraz skuteczność środków gaśniczych używanych przez jednostki w Polsce, Austrii i Niemczech.

W trakcie pobytu strażacy zapoznali się z systemem szkolenia strażaków w Polsce. Podczas wizyty w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia PSP w Nisku mieli okazję w sposób praktyczny poznać metody szkoleniowe stosowane w naszym kraju.

Zagraniczni goście zapoznali się również z systemami zabezpieczeń przeciwpożarowych stosowanych w Elektrociepłowni Nowa Sarzyna Sp. z o.o. oraz uczestniczyli w spotkaniu ze strażakami z jednostek OSP: w Sarzynie i w Woli Zarczyckiej.

ź: PSP LeżajskPSP Leżajsk