W ostatnich dniach września br. Pani bryg. dr Anna Obolewicz – specjalista ds. ratownictwa chemicznego w Komendzie Głównej PSP odwiedziła strażaków z Komendy Powiatowej PSP w Leżajsku.

Wizyta dotyczyła zagadnień związanych z organizacją ratownictwa chemicznego na terenie powiatu leżajskiego. Podczas spotkań w jednostkach ratowniczo-gaśniczych: w Nowej Sarzynie i w Leżajsku omówiono aktualne możliwości naszych jednostek w zakresie prowadzenia działań ratowniczych podczas zagrożenia chemicznego.

Pani brygadier zapoznała się z wyposażeniem, w tym z nowoczesnym samochodem ratownictwa chemicznego Scania oraz przyczepą do zwalczania zagrożeń ekologicznych. Konsultacje i prezentacja sprzętu miały na celu określenie warunków niezbędnych do włączenia grupy chemicznej do centralnego odwodu operacyjnego.

Ź: PSP Leżajsk