Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Leżajsku informuje, iż w dniach od 15 marca do 15 maja b.r. można składać wnioski o płatność bez sankcji; natomiast do 9 czerwca b.r. można składać wnioski z sankcjami terminowymi wynoszącymi 1 % pomniejszenia płatności za każdy dzień zwłoki. Zmiany do wniosków składać można do 2 czerwca b.r. bez sankcji oraz do 9 czerwca b.r. z w/w sankcjami.
Najistotniejszą zmianą w stosunku do lat ubiegłych jest brak w 2014 roku płatności uzupełniających do powierzchni innych roślin i do powierzchni gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin (UPO podstawowa) oraz brak płatności uzupełniających do powierzchni upraw roślin przeznaczonych na paszę uprawianych na trwałych użytkach zielonych (PZ, płatność zwierzęca).
Informuję jednocześnie, iż BP ARiMR czynne jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, natomiast w dniach od 5 do 15 maja b.r. (tj. 2 ostatnie tygodnie przyjmowania wniosków o płatności bezpośrednie na 2014 rok bez sankcji) Biuro Powiatowe czynne będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 22.00.
Więcej informacji w BP ARiMR w Leżajsku, ul. Mickiewicza 20, tel/fax 17 240 23 45, www.arimr.gov.pl
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Leżajsku świadczący odpłatne usługi wypełniania wniosków czynny jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, natomiast w okresie od 5 do 15 maja b.r. czynny będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 18.00.
Więcej informacji PZDR w Leżajsku, ul. Mickiewicza 12, tel/fax 17 242 17 97 , www.podrb.pl

Paweł Cholewiak, Kierownik BP ARiMR w LeżajskuARiMR