Wręczenie stypendiów na rok szkolny 2012/2013

  179
  0

  29 października 2012 r. oficjalnie wręczone zostały stypendia przyznane na rok szkolny 2012/2013 43 uczniom ze szkół Powiatu Leżajskiego przez Fundusz Lokalny Powiatu Leżajskiego przy Leżajskim Stowarzyszeniu Rozwoju. Do dnia dzisiejszego Fundusz Lokalny we współpracy z różnymi partnerami, ufundował 564 stypendiów o wartości ponad 500 tys. zł.

  Program Stypendium prowadzony jest od 14 lat. Najpierw był prowadzony przez Fundusz Lokalny Powiatu Leżajskiego przy Leżajskim Stowarzyszeniu, a obecnie przez Fundację Fundusz Lokalny w Leżajsku. W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, w programie stypendialnym wzięli udział zdolni i niezamożni uczniowie gimnazjów z Gminy Leżajsk oraz szkół średnich z terenu Powiatu Leżajskiego. Stypendyści wybrani zostali przez specjalnie powołaną do tego celu komisję. W jej skład weszli przedstawiciele lokalnych samorządów oraz szkół biorących udział w programie, darczyńcy, lokalni liderzy społeczni.

  Kandydaci na stypendystów oceniani byli pod względem trzech kryteriów: średniej ocen, uzyskanej w poprzednim roku szkolnym, szczególnych osiągnięć (udział w olimpiadach przedmiotowych, konkursach i zawodach sportowych, aktywność społeczna), a także wysokości dochodu przypadającego na jednego członka rodziny.

  Stypendium dla uczniów szkół średnich wynosi 1200 zł, płatne po 120 zł przez okres 10 miesięcy. Stypendium dla gimnazjalistów wynosi 500 zł wypłacane po 125 zł przez okres 4 miesięcy. W sumie na realizację programu przeznaczono 30 tys. zł. Środki te pozyskano dzięki dotacjom przekazanym przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu „Równe Szanse – Lokalne Programy Stypendialne”, Gminę Leżajsk, a także dzięki wsparciu Rad Rodziców działających przy Zespole Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Leżajsku i Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza w Nowej Sarzynie, osób fizycznych, lokalnych firm, wpłat tytułem 1% podatku dochodowego.

  Poprzedni artykułRozbudowa MCK
  Następny artykułPierwsze sukcesy laszczyńskiego stowarzyszenia