W celu zapewnienia jak najlepszych warunków nauki zdalnej dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, informujemy, że istnieje możliwość nieodpłatnego udostępnienia laptopów lub tabletów znajdujących się na wyposażeniu tych placówek.

Ten rodzaj wsparcia adresowany jest do uczniów, którzy nie posiadają odpowiedniego sprzętu oraz dla osób z rodzin wielodzietnych.W przypadku chęci wypożyczenia sprzętu, prosimy rodziców o bezpośredni kontakt z dyrektorem szkoły, do której uczęszcza dany uczeń.