Strona główna Gmina Kurylowka Wsparcie rodzin w świetlicach na terenie Gmina Kuryłówka

Wsparcie rodzin w świetlicach na terenie Gmina Kuryłówka

184
0

Gmina Kuryłówka realizuje projekt pt.”Wsparcie rodzin w świetlicach na terenie Gminy Kuryłówka” nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-21/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa  VIII Integracja Społeczna, Działanie nr 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Projekt będzie realizowany od 2018-02-01 do 2020-01-31.

Celem głównym projektu jest rozwinięcie systemu usług społecznych poprzez rozszerzenie oferty wsparcia w opiece i wychowania dzieci oraz realizację specjalistycznego wsparcia w świetlicach na terenie Gminy Kuryłówka rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze, zagrożonych problemem ubóstwa lub wykluczeniem społecznym.

Całkowita wartość projektu: 1 023 046,25 zł.

Dofinansowanie: 951 406,25 zł.

Wkład własny Gminy niepieniężny: 71 640,00 zł.

UG Kuryłówka

Poprzedni artykułBiesiada w Muzeum
Następny artykułDzień Kobiet w Muzeum Ziemi Leżajskiej