Świąteczny nastrój jest to czas, gdy wokół rozbrzmiewa czar pieśni szczególnego znaczenia –kolęd i pastorałek. Te stare, niekiedy zapomniane, rzadziej śpiewane, i te nowe, szybkie, wolne – wszystkie posiadają ten specyficzny urok. Są w końcu pieśniami wesela, szczęścia i radości, mówiącymi o narodzeniu Dzieciątka.

Muzeum Ziemi Leżajskiej chcąc zachować ten piękny zwyczaj, zaprasza wszystkich do wspólnego kolędowania, które odbędzie się 12 stycznia w Sali Konferencyjnej Dworu Starościńskiego. Przybyłym akompaniować będzie Pan Zdzisław Zawilski. Odśpiewanych zostanie około 35 polskich kolęd i pastorałek.

Śpiew ułatwi wyświetlany na ekranie tekst kolęd.

ź: Muzeum Leżajsk Kolędowanie-plakat-150x212