Na co dzień wspólnie pracują w czasie akcji ratowniczych oraz na miejscu pożaru. Tym razem funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej i Policji, bo o nich mowa, postanowili razem wziąć udział w warsztatach szkoleniowych. Spotkanie, które odbyło się w Komendzie Powiatowej Policji w Leżajsku miało na celu przybliżenie kwestii bezpieczeństwa, omówienie zagrożeń powstałych w wyniku pożaru oraz współpracy z biegłymi w zakresie pożarnictwa. 
Opinia biegłego z zakresu pożarnictwa jest ważnym źródłem dowodowym, a rzetelność wydanej opinii wpływa na jakość samego procesu wykrywczego. Dlatego też ważne jest właściwe i profesjonalne zabezpieczenie przez funkcjonariuszy śladów na miejscu pożaru. W związku z tym, blisko 30 strażaków i policjantów z pionu kryminalnego uczestniczyło wczoraj w szkoleniu przeprowadzonym w Komendzie Powiatowej Policji w Leżajsku. Celem spotkania było omówienie głównych aspektów dotyczących m.in. prawidłowego zabezpieczenia śladów na miejscu pożaru, postępowania mandatowego, terminów, kwalifikacji prawnej, zagrożeń pożarowych, ustalania przyczyn powstania pożaru oraz współpracy z biegłymi z zakresu pożarnictwa. Omówiono zostały również zagadnienia związane z oględzinami miejsca pożaru i wypadku drogowego.
Podczas spotkania z policjantami i strażakami, jako prelegenci wystąpili:
st. asp. Krystian Bryniarski – technik kryminalistyki Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku
Dorota Rutkowska – Sędzia Sądu Rejonowego w Leżajsku
Katarzyna Leszczak – Prokurator Rejonowy w Leżajsku
inż. Romuald Parobek – biegły z zakresu pożarnictwa.
Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony funkcjonariuszy PSP i oraz Policji. Na zakończenie Komendant Policji z Leżajska insp. Stanisław Wilczyńskipodziękował prelegentom i uczestnikom za udział w tym spotkaniu.