18 października br. do Nowej Sarzyny przybyła delegacja z ukraińskiego Krasnoperekopska na czele z merem Tarasem Filipchukiem, który wyszedł z inicjatywą nawiązania stosunków partnerskich z naszą gminą. W trakcie spotkania z burmistrzem Jerzym Paulem w Urzędzie Miasta i Gminy, miało miejsce podpisanie listu intencyjnego dotyczącego współpracy obu miast. Strony zadeklarowały chęć nawiązania partnerstwa w obszarach: społecznym dla wzajemnego poznania się oraz zbudowania więzi zaufania i przyjaźni między społecznościami lokalnymi; współpracy gospodarczej w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw, a także kultury, edukacji i sportu. List podpisali burmistrz Jerzy Paul i mer Taras Filipchuk, wyrażając nadzieję, że dzięki wspólnym staraniom zawarcie umowy partnerskiej będzie możliwe już w niedalekiej przyszłości.

Krasnoperekopsk to miasto położone na Krymie – na przesmyku pomiędzy Morzem Czarnym i Azowskim. Liczy około 33 000 mieszkańców. Podobnie jak w Nowej Sarzynie, w Krasnoperekopsku funkcjonuje zakład chemiczny, będący największym producentem sody na Ukrainie. Oba miasta dzieli odległość 1 165 km.

Delegacja z Krasnoperekopska przyjechała do Polski na zaproszenie Stowarzyszenia na rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii „Horyzonty” w Rzeszowie. Podczas kilkudniowej wizyty goście z Ukrainy odwiedzili kilka przedsiębiorstw oraz poznali najciekawsze atrakcje turystyczne Podkarpacia.

ź: nowasarzyna.euporozumienie