Przypominamy, że w dniu 2013-03-25 Zarządzeniem Wójta Gminy Leżajsk został wprowadzony Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Leżajsk”. Regulamin określa warunki uczestnictwa i proces rekrutacji uczestników do Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Leżajsk” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z EFRR.

Termin składania wniosków do 2013-04-15 .

Więcej informacji na stronie interenetowej projektu:

http://www.gops.lezajsk.pl/wykluczeniecyfrowe

ź: Urząd Gminy Leżajsk wykluczenie cyfrowe