Muzeum Ziemi Leżajskiej realizuje projekt pn. „Wyprodukowano w Leżajsku – promowanie zabawek drewnianych (produktu lokalnego) i zabawkarstwa przez Muzeum Ziemi Leżajskiej”. Projekt ten współfinansowany jest ze środków Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy („Alpejsko-Karpacki Most Współpracy” Działanie 5 Fundusze Grantowe).

Muzeum po raz kolejny wykorzystuje dofinansowanie na działania mające na celu przedłużenie tradycji wyrobu drewnianej zabawki. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu rzeszowski ośrodek zabawkarski do którego należymy był jednym z najbardziej znanych i znaczących. Dziś niestety działalność w nim zanika. Jako Muzeum jesteśmy zobowiązani podejmować odpowiednie kroki do jej zachowania.

Najważniejszym z działań projektu jest wykonanie 5 powiększonych zabawek drewnianych, które zostaną wystawione na placu przed Muzeum, tworząc swoisty „Park zabawek leżajskich”. Zabawki te będą wielkości dziesięciokrotnie większej niż oryginały. Jedna taka zabawka widnieje już na placu- jest to ptak klepak. Dołączą do niego wóz z konikiem, konik na biegunach, dzięciołek, ludzik schodzący po drabinie oraz wiatraczek. Wykonane zabawki służyć mają promocji tego lokalnego produktu.

W związku z tym, że dzieci są najliczniejszą grupą docelową projektu, 1 czerwca (niedziela) w Dniu Dziecka odbędzie się druga edycja „Jarmarku drewnianej zabawki”. Wtedy to nastąpi otwarcie „Parku zabawek leżajskich”. Jarmark odbędzie się na placu przed Muzeum Ziemi Leżajskiej. W czasie jego trwania przeprowadzony zostanie plenerowy warsztat zabawkarski dla dzieci. W jego ramach zwiedzić będzie można ekspozycję zabawkarską, poznać historię wyrobu leżajskich zabawek drewnianych a także poprzez zajęcia plastyczne wykonać projekt własnej zabawki. Czas umilać będzie występ kapel. Odbędzie się także karaoke dla dzieci, gry, zabawy i konkursy oparte o motyw zabawki. Ponadto swoje stoiska zaprezentują lokalni twórcy (zabawkarstwo, kulinaria, rękodzieło, rzemiosło, itp.).

Całkowita wartość projektu: 23 200,00 PLN / 6 389,95 CHR (100%).
Kwota wsparcia szwajcarskiego: 19 424,00 PLN / 5 349,93 CHR (85%).
Środki własne: 3 529,41 PLN / 972,10 CHR (15%).

Czas realizacji projektu: 01.03-10.06.2014 r.

Pozostałe informacje dostępne na stronie internetowej Muzeum Ziemi Leżajskiej www.muzeum-lezajsk.pl,
w biurze projektu (Muzeum Ziemi Leżajskiej, ul. Mickiewicza 20A, 37-300 Leżajsk, budynek administracji, pok. nr 1 lub pod nr tel. 17 240 22 35 wew. 11.

Tu podaj tekst alternatywny

tekst alternatywny