Wyremontowano kolejną drogę powiatową.

  156
  0

  W wyniku realizacji zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1258R Giedlarowa – Wierzawice w km 0+000-4+115” wyremontowano drogę powiatową o łącznej długości 4 115 m. W ramach tego działania:
  • wzmocniono konstrukcję nawierzchni drogi poprzez wykonanie nowych warstw z betonu asfaltowego,
  • poprawiono geometrię łuków drogi, usprawniono system odwodnienia poprzez odmulenie rowów i przebudowę przepustów,
  • poprawiono bezpieczeństwo ruchu montując nowe oznakowanie i urządzenia zwiększające bezpieczeństwo uczestników ruchu.

  Wartość całego zadnia to kwota 1 671 000 zł. Okres realizacji inwestycji to kwiecień – sierpień 2012r. (26.04.2012r. – 31.08.2012r.). Inwestycja była współfinansowana w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność- Rozwój”. Dotacja z budżetu Państwa stanowiła 30 % wartości zadania, pozostałe 70 % kosztów zostało sfinansowane w równych częściach przez Powiat Leżajski i Gminę Leżajsk. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów S.A. w Leżajsku.

  Symbolicznego poświęcenia oddanej do użytku drogi dokonał Kanclerz Kurii Przemyskiej Ks. Prałat Bartosz Rajnowski, a w uroczystym otwarciu drogi uczestniczyli: Proboszcz Parafii Giedlarowa Ks. Jan Balicki, Zarząd Powiatu Leżajskiego oraz Przewodniczący Rady Powiatu wraz z radnymi powiatowymi, Wójt Gminy Leżajsk z Przewodniczącym Rady Gminy i radnymi gminnymi, delegacja z Ukrainy (partner Gminy Leżajsk na czele z Burmistrzem Miasta Pyriatynia Oleksiejem Rjabokoniem oraz jego zastępcą Warawą Maksimem). Wśród zaproszonych gości byli także wójtowie i burmistrzowie z sąsiednich gmin, sołtys wsi Giedlarowa, kierownik Zarządu Dróg Powiatowych, przedstawiciel firmy wykonującej remont, czyli Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów S.A. w Leżajsku oraz przedstawiciele instytucji z terenu powiatu leżajskiego.

  ź: Starostwo Powiatowe

  Poprzedni artykułV Edycja Charytatywnej Aukcji Obrazów
  Następny artykułRodzinne domy pomocy w powiecie leżajskim?