Zgodnie z coroczną tradycją 8 września br., w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, do Bazyliki OO. Bernardynów w Leżajsku przybyły pododdziały służb mundurowych Województwa Podkarpackiego. XV Pielgrzymka Służb Mundurowych Województwa Podkarpackiego została połączona z XV Dożynkami Powiatowymi. Gospodarzem Dożynek Powiatowych była Gmina Leżajsk a Starostami pani Joanna Pigan oraz pan Marek Zieliński z Piskorowic. W tym roku do leżajskiego sanktuarium przybyło 22 delegacje wieńcowe z wieńcami dożynkowymi.

    Uroczystości rozpoczęły się  przemarszem służb mundurowych sprzed Miejskiego Centrum Kultury do Bazyliki OO. Bernardynów. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył Ks. Biskup Edward Frankowski, który poświęcił wieńce dożynkowe przyniesione przez rolników. Podczas Mszy Św. nastąpiło odnowienie aktu zawierzenia służb mundurowych Matce Bożej Leżajskiej.

Do leżajskiego sanktuarium przybyli dowódcy służb mundurowych z Podkarpacia wraz z licznymi delegacjami, parlamentarzyści, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, a także mieszkańcy powiatu oraz pielgrzymi z różnych stron naszego regionu. W uroczystości wzięli udział m.in.: Senator RP Janina Sagatowska, Kazimierz Gołojuch Poseł na Sejm RP, Jan Bury doradca Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla,  Zarząd Powiatu Leżajskiego: Jan Kida Starosta Leżajski, Marek Kogut Wicestarosta Leżajski oraz Lucjan Czenczek Członek Zarządu Powiatu Leżajskiego, Prezydium Rady Powiatu: Alina Cebulak, Tadeusz Trębacz, Andrzej Chojnacki oraz radni powiatowi, wójtowie i burmistrzowie gmin wchodzących w skład powiatu: Krzysztof Sobejko, Jacek Chmura, Jerzy Paul, Piotr Urban, Tadeusz Halesiak, a także władze ościennych samorządów: Ryszard Jędruch Wójt Gminy Tryńcza, Stanisław Garbacz Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów. W uroczystości wzięli udział także przedstawiciele instytucji działających na terenie województwa i powiatu leżajskiego.

W pielgrzymce uczestniczyły następujące kompanie honorowe i poczty sztandarowe wraz z swoimi dowódcami: Wojsko Polskie reprezentowane przez 21 Brygadę  Strzelców Podhalańskich – kompanię honorową wystawił 21 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej z Jarosławia płk Artur Adamiak, Służba Więzienna na czele z Dyrektorem Okręgowej Służby Więziennej w Rzeszowie płk Andrzejem Leńczukiem, Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej na czele z zastępcą komendanta BSG w Przemyślu płk SG Piotrem Sienkiewiczem,  Policja na czele z Powiatowym Komendantem Policji inspektorem Stanisławem Wilczyńskim, Państwowa Straż Pożarna na czele z Podkarpackim Komendantem Wojewódzkim nadbrygadierem Bogdanem Kuligą   oraz  Komendantem Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku brygadierem Bogdanem Kołczem, Szef  Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego z Rzeszowa płk dypl. Zbigniew Winiarski, kompania honorowa Izby Celnej z Przemyśla  na czele z nadkomisarzem Wacławem Mijal, Ochotnicze Straże Pożarne na czele z Prezesem Zarządu  Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Józefem Golcem, Straż Ochrony Kolei na czele z Komendantem Regionalnym Straży Ochrony Kolei w Przemyślu Janem Brzeżawskim oraz Jednostka Strzelecka 2035 z Leżajska na czele z dowódcą insp. Waldemarem Tłuczkiem.

Oprawę muzyczną zapewniła Wojskowa Orkiestra Garnizonowa z Rzeszowa pod batutą pana Adriana Sadowskiego.

    Podziękowania kierujemy do następujących sponsorów: Zakład Mięsny Smak Górno, Piekarnia „M. Garbacz”, ZPOW „ORZECH” z Kolbuszowej.

    Za wsparcie i pomoc dziękujemy następującym firmom i instytucjom: Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Jednostce Strzeleckiej nr 2035 z Leżajska, harcerzom z Komendy Hufca Leżajsk,  Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu w Leżajsku, Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Leżajsku, Zespołowi Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Lezajsku, Zespołowi Szkół Licealnych im. B. Chrobrego w Lezajsku, SP ZOZ Leżajsk, Browarowi w Leżajsku,  ośrodkom kultury z Nowej Sarzyny i Grodziska Dolnego oraz Gminy Leżajsk, Muzeum Ziemi Leżajskiej oraz wszystkim tym, na których życzliwość możemy co roku liczyć przy organizacji pielgrzymki.

SZL

ź: Starostwo Leżajsk