Radni zajęli się takimi sprawami, jak m.in.:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z XXXV i XXXVI sesji Rady Powiatu.
3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku publicznego na terenie powiatu.
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego i powodziowego na terenie powiatu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Leżajskiego za rok 2012.
7. Ocena realizacji Programu „Bezpieczny Powiat”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.
9. Informacja z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2012.
10. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Leżajski w roku 2012.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXV/193/2012 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Leżajskiego.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Leżajskiego na rok 2013 Nr XXXV/194/2012 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 20 grudnia 2012r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2013r.
14. Przyjęcie informacji z wykonania uchwał Rady Powiatu za II półrocze 2012r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji stałych Rady Powiatu Leżajskiego za II półrocze 2012r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Powiatu Leżajskiego na 2013 rok.
17. Sprawy różne, zapytania, interpelacje, wolne wnioski.

ź: Starostwo Powiatowe Leżajsk