Coraz bliżej do zakończenia i oddania pierwszych w tym roku inwestycji kubaturowych.

Aktualnie na terenie gminy prowadzonych jest równorzędnie 5 inwestycji kubaturowych za ponad 13 milionów złotych. Wszystkie budowy rozpoczęły się w zeszłym roku. Z uwagi na sezon zimowy prace na niektórych uległy przestojowi, jednak tam gdzie stan surowy pozwolił na zamknięcie obiektów, roboty wewnątrz kontynuowano.

W zeszłym tygodniu sprawdziliśmy w terenie jak przebiegają prace i na jakim są etapie. Odwiedzono m.in. Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych wraz z nową siedzibą GOPS w Grodzisku Dolnym oraz rozbudowywany budynek Zespołu Szkół w Grodzisku Górnym. Co dzieje się na wymienionych wyżej budowach przedstawiają poniższe zdjęcia.

ź: Grodzisko Dolne