Zakończono przebudowę drogi powiatowej nr 1084R (Nowy Kamień) gr. pow. – Łętownia – Sarzyna łączącej powiat leżajski z drogą S19, która, jest fragmentem trasy „Via Carpatia”. Po wybudowaniu węzła drogowego w Nowym Kamieniu, które ma nastąpić za około 3 lata, droga nr 1084R stanie się oknem na południową i północną Europę.

Droga w wyniku przebudowy uzyskała klasę techniczną (Z) z klasy loklanej (L), co rozwiało wątpliwości Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dotyczące zasadności włączenia drogi 1084R przez węzeł drogowy do drogi S19. Zadanie zrealizowano w systemie „Zaprojektuj i zbuduj”, zaś inwestycja w 85% dofinansowana została z RPO. Pozostałą kwotę pokryły proporcjonalnie Powiat Leżajski oraz Miasto i Gmina Nowa Sarzyna. Całkowita wartość inwestycji to 7 437 266,73 zł.
Informację zamieściła: Natalia Nowicka, Wydział PW