Dobiegły końca prace termomodernizacyjne w szkołach prowadzonych przez powiat leżajski: Zespole Szkół Technicznych i Zespole Szkół Licealnych. Zadanie wykonano w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Projekt współfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III. Czysta energia. Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków. Cała wartość zadania zamknęła się w kwocie 2 146 967,16 zł, zaś dofinansowanie wyniosło 1 738 073,67zł.

W budynku B ZST zakres robót budowlanych objął: docieplenie stropu poddasza, wymianę stolarki okiennej, modernizację instalacji grzewczej (wymianę instalacji grzewczej na nową w części instalacji), wymianę oświetlenia na energooszczędne. W budynku K wykonano docieplenie stropu poddasza (docieplenie stropu zewnętrznego poddasza płytami z wełny mineralnej), wymieniono stolarkę okienną (wymiana okien), stolarkę drzwiową (wymiana drzwi zewnętrznych i bram garażowych), zmodernizowano instalację grzewczą (wymiana instalacji grzewczej na nową) oraz także wymieniono oświetlenie na energooszczędne.

W budynku ZSL wymieniono stolarkę okienną (wymiana okien na małej sali gimnastycznej), docieplenie stropodachu i ścian (ocieplenie ścian małej sali gimnastycznej styropianem), dokonano modernizacji instalacji cwu (montaż instalacji solarnej dla kuchni i dla sali gimnastycznej), instalacji grzewczej (wymiana instalacji grzewczej na nową w części instalacji) oraz przebudowano układ wentylacji (montaż układu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła).

W efekcie realizacji projektu przewidywane jest zmniejszenie zapotrzebowania na zużycie energii o 35,28% w obiektach ZSL i o 45,07% w budynku K i 44,61% budynku B ZST.

ź: Starostwo Leżajsk