27 stycznia 1945 r. Armia Czerwona wkroczyła do obozu Auschwitz-Birkenau. Zanim całkowicie go zajęto, Niemcy zdążyli zniszczyć dokumentację, podpalili magazyny i wysadzili krematoria. Wcześniej wywieźli ok. 58 tys. więźniów do obozów w głąb III Rzeszy. Wielu z nich zmarło bądź zostało zakatowanych w czasie transportu, który nazwano „marszem śmierci”. W dniu wkroczenia Armii Czerwonej wolność odzyskało ok. 7 tys. więźniów. W Auschwitz życie stracili obywatele niemal wszystkich europejskich krajów okupowanych przez Niemcy. Obóz stał się zatem międzynarodowym symbolem zagłady. W listopadzie 2005 r. zgromadzenie ogólne ONZ w celu uczczenia pamięci pomordowanych ofiar głównie pochodzenia żydowskiego podjęło decyzję o ustanowieniu Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu, a na datę jego obchodów wyznaczono rocznicę wyzwolenia obozu. Od ponad dekady w wielu polskich miastach odbywają się uroczystości pielęgnujące pamięć o tych, którzy stracili życie w wyniku nazistowskiej zagłady.

Na Podkarpaciu, tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu odbywające się pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla rozpoczęły się już 22 stycznia i potrwają do 28 stycznia.

W Leżajsku, ze względu na jego dawną wielokulturowość, którą tworzyła również społeczność żydowska, obchody miały szczególny charakter. 24 stycznia po raz kolejny – na zaproszenie Starosty Leżajskiego Marka Śliża, Burmistrza Leżajska Ireneusza Stefańskiego i Dyrektora Muzeum Ziemi Leżajskiej Jacka Kwiecińskiego – przybyła z Izraela wraz ze swoim synem Michaelem Lucia Retman, przedwojenna mieszkanka miasta, ocalona z Holokaustu przez rodzinę Pomorskich z Lubaczowa. Lucia była z wizytą w Leżajsku także w listopadzie. Z inicjatywy Muzeum Ziemi Leżajskiej powstał wówczas film, w którym Lucia spaceruje uliczkami dawnej dzielnicy żydowskiej i opowiada o tym, jak dawniej wyglądało tam życie. Fragment filmu został zaprezentowany na spotkaniu, dzięki czemu jego uczestnicy mogli dowiedzieć się m.in. o tym, gdzie stały dawniej dwie synagogi, znajdowała się żydowska biblioteka czy piekarnia.

Wśród zaproszonych na uroczystość gości znaleźli się także: przedstawiciel Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Warszawie Jan Gebert, Henryk Wujec wraz z małżonką, specjalista z Ośrodka Brama Grodzka Teatr NN w Lublinie Emil Majuk, członkowie Rady Muzeum Ziemi Leżajskiej na czele z przewodniczącym Antonim Bereziewiczem, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 Beata Wójtowicz, radny Rady Powiatu Leżajskiego Zdzisław Zawilski, dr Dariusz Półćwiartek, młodzież z Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku oraz mieszkańcy powiatu leżajskiego. Na spotkaniu nie zabrakło akcentu artystycznego w postaci występu Jacka Piecha, młodego wokalisty zdobywającego wokalne szlify pod okiem Haliny Mryc-Nogi, która również wzięła udział w spotkaniu.

Istotnym punktem w programie obchodów była prelekcja Emila Majuka pt. „Szlakiem Elimelecha. Śladami leżajskich Żydów”, w której zaprezentowana została propozycja szlaku turystycznego, mającego niebawem powstać w Leżajsku. Podczas spotkania ogłoszono również wyniki konkursu dla dzieci i młodzieży dotyczącego wiedzy o Holokauście. Nagrody zwycięzcom wręczyli Starosta Leżajski oraz Burmistrz Leżajska.

Uczestnicy wydarzenia mogli również obejrzeć wystawę dokumentującą wizytę papieża Franciszka w Izraelu w 2014 r. Ekspozycja pochodzi ze zbiorów Ambasady Izraela w Warszawie.

W przemówieniu inaugurującym leżajskie Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu Dyrektor Muzeum Ziemi Leżajskiej przywołał słowa żydowskiego historyka, pisarza i działacza politycznego Szymona Dubnowa, który przed swoją tragiczną śmiercią zaapelował do współbraci: „Zapiszcie i zachowajcie”. Dziś Dubnow zapewne byłby dumny wiedząc, że jego apel zaowocował setkami tysięcy świadectw, dzięki którym młodsze pokolenia mogą dowiedzieć się o okrucieństwie, z jakim przyszło zmierzyć się milionom ludzi w czasie II wojny światowej.

ź: Starostwo powiatowe Leżajsk