Zapraszamy do czytania nowego numeru „Kuriera Powiatowego”

  232
  0

  Kurier Powiatowy Wydawca: Starostwo Powiatowe w Leżajsku, ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk. Adres redakcji: 37-300 Leżajsk, ul. Skłodowskiej 8, budynek B Starostwa Powiatowego w Leżajsku, tel. (17) 24 04 571; e-mail: promocja@starostwo.lezajsk.pl

  Stali współpracownicy: Alicja Kycia (Gmina Kuryłówka), Piotr Sowa (Miasto i GminaNowa Sarzyna), Małgorzata Halasa (Gmina Grodzisko Dolne), Zdzisław Janeczko (Gmina Leżajsk). Redaktor naczelna: Małgorzata Bechta.

  Wszelkie prawa zastrzeżone. Artykuły odzwierciedlają poglądy ich autorów. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów, zmiany tytułów. Za treść reklam i ogłoszenie płatnych nie bierze odpowiedzialności. łamanie: grafika-dtp@o2.pl Nakład: 3000 egz.

  Druk: TECHGRAF w Łańcucie Numer zamknięto 11.02.2013 r.

  Kurier Leżajski

  POBIERZ

  Poprzedni artykułZgłoś się do projektu „Gra obywatelska” !!!
  Następny artykułVI edycja plebiscytu „Policjant, który mi pomógł”