Informujemy zainteresowanych mieszkańców miasta Leżajska, że w dniu 20 lutego 2015 r. (piątek) o godz. 15.00, w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku, odbędzie się IV sesja Rady Miejskiej w Leżajsku, zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego Miejski ZAKŁAD Remontowo-Budowlany w Leżajsku.
3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Leżajska.
4. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Jerzy Jarosz

ź: Miasto Leżajsk