Wójt Gminy Grodzisko Dolne uprzejmie informuje, że w dniu 1 kwietnia 2014r. (wtorek) zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

Wiosenna zbiórka obejmować będzie:
zużyte opony

akumulatory

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (w tym świetlówki)

zepsuty sprzęt gospodarstwa domowego (lodówki, pralki itp.)

W/w odpady należy złożyć w dniu zbiórki do godz. 10:00 w wymienionych niżej miejscach:
SOŁECTWO
MIEJSCE SKŁADOWANIA

Grodzisko Górne
obok budynku OSP

Grodzisko Dolne-Miasto
przy Placu Targowym

Grodzisko Dolne
obok budynku OSP

Grodzisko Nowe
obok Budynku Wiejskiego

Laszczyny
obok budynku ŚDS i OSP

Chodaczów
obok budynku OSP

Podlesie
obok budynku ŚDS i OSP

Wólka Grodziska
obok mostu koło boiska sportowego

Opaleniska i Zmysłówka
obok Szkoły Podstawowej w Opaleniskach

odpady
Zbiórkę przeprowadzi Miejski Zakład Komunalny w Leżajsku.

tekst alternatywny