Gmina rozstrzygnęła przetarg na budowę kompleksu boisk sportowych wraz z placem zabaw oraz budowę chodnika w miejscowości Grodzisko Nowe. Inwestycję wykona firma Profi – Sport z Rzeszowa.

Do przetargu przystąpiło w sumie 10 wykonawców. Najtańszą ofertę zaproponowała firma Profi – Sport Budownictwo Sp. z o.o. z Rzeszowa. Przedsiębiorstwo wyceniło zadanie na kwotę 1 064 277,40 zł.

Kompleks boisk powstanie przy budynku remizy OSP. Głównym zadaniem wykonawcy jest budowa dwóch boisk: trawiastego do piłki nożnej i wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej. Zakres rzeczowy projektu obejmuje również budowę placu zabaw i ogrodzenia.

W projekcie przewidziano także budowę chodnika po stronie lewej, wzdłuż istniejącej drogi powiatowej NR 1271R, na odcinku od torów kolejowych do krzyżówki na Chodaczów. Planowany termin rozpoczęcia prac to kwiecień.

ź: Grodzisko Dolne

tekst alternatywny