Żywność z Podkarpackiego Banku Żywności

  179
  0

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym informuje o możliwości otrzymania bezpłatnej żywności z Podkarpackiego Banku Żywności w Rzeszowie. Osoby – rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej pragnące otrzymać pomoc, powinny zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym, w celu ustalenia swojej sytuacji materialnej.

  Należy przedłożyć dowód osobisty oraz dokumenty potwierdzające dochody, tj.:

  nakaz płatniczy za 2013 r.,

  zaświadczenie z zakładu pracy o zarobkach (za luty 2013), lub oświadczenie,

  odcinki rent i emerytur – luty 2013 lub oświadczenie

  osoby bezrobotne – zaświadczenie z urzędu pracy lub oświadczenie,

  rolnicy – dowód wpłaty KRUS,

  zaświadczenie o pobieranym zasiłku rodzinnym, pielęgnacyjnym,

  legitymację szkolną uczniów szkół ponadgimnazjalnych lub studentów (do wglądu),

  stypendia,

  inne dokumenty potwierdzające dochód.

  W/w dokumenty należy przedłożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym do pracowników socjalnych zgodnie z rejonami opiekuńczymi w nieprzekraczalnym terminie do 18.03.2013r.

  Dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 684,00 zł, a dla osoby samotnie gospodarującej 813,00 zł miesięcznie.

  Osoby, których dochody nie będą zweryfikowane nie otrzymają żywności.

  ź: Grodzisko Dolne

  Poprzedni artykułNajlepsi z ortografii wybrani
  Następny artykułUruchamiamy System Komunikacji z Mieszkańcami