Strona główna Bez kategorii KONKURS na stanowisko dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku

KONKURS na stanowisko dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku

218
0

10 marca 2015 roku Burmistrz Leżajska ogłosił nabór kandydatów na stanowisko dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku. Termin składania wymaganych dokumentów mija 13 kwietnia 2015 roku o godz. 15:30.

 

I.   WARUNKI  UDZIAŁU  W  KONKURSIE  

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,
2) wykształcenie wyższe magisterskie – preferowane o kierunku
kulturoznawstwo lub kulturalno – oświatowe,
3) warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku
kierowniczym,
4) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
5) przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie
dyscyplinarne,
6) niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem
środkami   publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 168),
7) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
publicznych,
8) co najmniej pięcioletni staż pracy w instytucjach kultury lub w urzędach
administracji rządowej lub samorządowej na stanowiskach ds. działalności
kulturalnej lub promocyjnej.

Poprzedni artykułWielkanocne ozdoby czas zacząć
Następny artykułWarsztaty rękodzielnicze w Ośrodku Kultury