Strona główna Bez kategorii Starania o budowę obwodnicy Leżajska zostały sfinalizowane!

Starania o budowę obwodnicy Leżajska zostały sfinalizowane!

245
0

Budowa obwodnicy Leżajska została ujęta w rządowym planie inwestycyjnym i rozpocznie się w 2011 roku.

Zapadły ostateczne decyzje w sprawie finansowania tej niezwykle ważnej dla miasta inwestycji. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zakończyło aktualizację listy projektów indywidualnych do Programów: Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka oraz Rozwój Polski Wschodniej.

Nowe listy obowiązują od dnia opublikowania ich na stronach internetowych Ministerstwa, to jest od 31 sierpnia br. Zaktualizowana lista projektów indywidualnych obejmuje inwestycje w trzech sektorach: środowisko, transport i zdrowie.

W sektorze transportu wpisana jest „budowa obwodnicy miasta Leżajsk w ciągu drogi krajowej nr 77 Lipnik – Przemyśl wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi” (I i II etap). Orientacyjny koszt całkowity inwestycji obliczono na 173,59 mln złotych, z tego 48,03 mln złotych to szacunkowa kwota dofinansowania z Unii Europejskiej. Przewidywany okres budowy I i II etapu obwodnicy Leżajska to lata 2011 – 2014. Instytucją odpowiedzialną za realizację tej inwestycji jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Projekty indywidualne to najważniejsze inwestycje, które w najbliższych latach mają szansę na otrzymanie dofinansowania ze środków unijnych bez konieczności udziału w konkursie. Stanowią przedsięwzięcia o strategicznym znaczeniu, których wdrożenie w istotny sposób przyczynia się do przyspieszenia rozwoju społeczno-gospodarczego naszego kraju.

 

Burmistrz Leżajska
Tadeusz Trębacz

 

źródło: Urząd Miejski w Leżajsku

Poprzedni artykułRemont drogi krajowej 77 odcinek Wierzawice – Dębno
Następny artykuł„XII Spartakiada”