Strona główna Bez kategorii 10 mln zł na aktywizację bezrobotnych

10 mln zł na aktywizację bezrobotnych

202
0

Jak kształtuje się sytuacja dotycząca bezrobocia na leżajskim rynku pracy?

– Od 2005r. stopa bezrobocia malała, w 2008r. spadła do niecałych 15 proc. W 2009r. nastąpił gwałtowny wzrost do 19 proc. Od 2010 r. ten wskaźnik utrzymuje się na podobnym poziomie.

Jak te dane wyglądają na tle kraju?

Stopa bezrobocia w powiecie była i jest wyższa o ponad 5 punktów procentowych (z wyjątkiem 2005r.) od średniej stopy bezrobocia w kraju i wyższa od średniej wysokości stopy bezrobocia w województwie podkarpackim o ok. 2-3 punkty.

 Na jakie oferty pracy lub inne formy wsparcia mogą liczyć osoby bezrobotne?

– Najczęściej pojawiającymi się w urzędzie ofertami są oferty przeznaczone dla osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz średnim zawodowym. Są to głównie oferty z branży budowlanej, oferty na stanowiska: kierowca samochodu ciężarowego, technik prac biurowych, sprzedawca, robotnik placowy, robotnik gospodarczy, murarz. Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku osobom bezrobotnym zarejestrowanym w tutejszym urzędzie oferuje różne formy wsparcia: prace interwencyjne, roboty publiczne, staże, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz możliwość refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

A szkolenia?

– Osobom, które chcą podnieść, uzupełnić lub zmienić swoje kwalifikacje zawodowe oferujemy: szkolenia zawodowe, studia podyplomowe i przygotowanie zawodowe dorosłych. Proponujemy również szkolenia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy. Bezrobotni mogą także korzystać z pomocy doradcy zawodowego.

Do końca stycznia wypowiedzenia mają dostać pracownicy Fabryki Maszyn. Czy planowane są jakieś dodatkowe formy wsparcia dla tych osób?

– Do tej pory do Urzędu Pracy nie wpłynęło żadne oficjalne pismo o planowanych zwolnieniach w Fabryce Maszyn. Dotarły do nas niepokojące informacje o upadłości zakładu, o obecności syndyka i grożących zatrudnionym tam pracownikom zwolnieniach. Wszystkie osoby zwolnione z Fabryki Maszyn, które się u nas zarejestrują będą objęte formami wsparcia dostępnymi w 2013r. leżącymi w kompetencjach powiatowego urzędu pracy.

Czy mają PUP w Leżajsku ma środki na przeciwdziałanie bezrobociu?

– W tym roku Powiatowy Urząd Pracy dysponuje kwotą ponad 10 mln zł na aktywizację bezrobotnych. Realizujemy projekty współfinansowane ze środków UE skierowane do różnych grup. Szczegółowe informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej www.lezajsk.praca.pl.

Z Agnieszką Wyszyńską, dyrektorką Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku, rozmawiała Justyna Paszkiewicz

ź: Głos Leżajska

Poprzedni artykułRazem dla dzieci i seniorów
Następny artykułZ podwórka na stadion – 2013