W ramach projektu Erasmus+ pod hasłem „Europeizacja poprzez rozwój” dziewięcioro nauczycieli z Zespołu Szkół im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym w czasie ferii zimowych wzięło udział w szkoleniu Executive Training Institute (ETI) na Malcie. ETI to partnerska szkoła York Associates z Anglii – ETI MALTA. Na tej niewielkiej wyspie niemal każdy potrafi posługiwać się zarówno językiem angielskim jak i maltańskim.

Celem szkolenia było podnoszenie kompetencji nauczycieli z języka angielskiego oraz wykorzystanie na lekcjach elementów technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK).Oprócz anglistów w zajęciach uczestniczyli nauczyciele informatyki, techniki, języka polskiego, fizyki, matematyki, nauczania zintegrowanego i wychowania fizycznego.

Podczas dwutygodniowego szkolenia nauczyciele z Grodziska Górnego uczestniczyli w trzech różnych grupach warsztatowych. Kurs pana Stanisława Rydzika i pani Joanny Sołek pod nazwą Technology Enhanced Learning doskonalił wiedzę w zakresie poznawania i zastosowania nowoczesnych technologii oraz użycia różnego rodzaju aplikacji w nauczaniu. Dotyczył on takich dziedzin jak tworzenie strony internetowej, zakładanie i uaktualnianie bloga, przygotowywanie różnego rodzaju ćwiczeń interaktywnych, krzyżówek, quizów, nagrań. Ponadto osoby te podnosiły swoje umiejętności w tworzeniu historyjek oraz słowników online z użyciem tablicy interaktywnej.  Zdobytą wiedzą i praktycznymi ćwiczeniami dzieliły się z pozostałymi uczestnikami kursu.

Drugie szkolenie CLIL – Content and Language Integrated Learning obejmowało zintegrowane kształcenie przedmiotowo- językowe oparte na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych przedmiotów i elementów języka angielskiego.  Pan Dominik Czyrny i pani Barbara Sołga w zakresie tego szkolenia odświeżyli wiedzę metodyczną oraz wzbogacili ją o stosowanie na lekcjach narzędzi teleinformatycznych. Poznali nowoczesne aplikacje, dzięki którym potrafią przygotowywać ciekawe ćwiczenia, tworzyć atrakcyjne, zadania przy użyciu tablicy interaktywnej i nie tylko. Poznali nauczycieli z Francji, Włoch i Węgier, z którymi dzielili się nabytą wiedzą i doświadczeniem. W czasie warsztatów tworzyli projekty na różne inspirujące tematy, które podlegały ocenie nie tylko prowadzącej, ale i pozostałych uczestników zajęć. Przywołało to nutkę wspomnień i znów poczuli się jak uczniowie.

Pozostali kursanci rozwijali swoją wiedzę anglojęzyczną pod względem poprawności językowej.

Bosak Maria, Matuszek Roman, Miś Dorota, Rola Danuta i Sigda Danuta aktywnie uczestniczyli w zajęciach, ćwicząc nie tylko poprawną wymowę i pisownię, ale przede wszystkim bogacąc słownictwo poprzez stosowanie właściwych form gramatycznych. Zajęcia prowadzono przy pomocy różnych technologii informatycznych w języku angielskim, co wymagało wytężonej pracy.  Szkolenie pozwoliło im na przełamanie bariery językowej, dzięki czemu łatwiej mogli nawiązać kontakt z uczestnikami zajęć, którzy pochodzili z innych krajów, co przekładało się na przebieg zajęć. Poszerzone umiejętności komunikacyjne usprawniały również funkcjonowanie w życiu codziennym.

Dwutygodniowy udział w kursie języka angielskiego w szkole ETI na Malcie pozwoli nauczycielom z Grodziska Górnego wdrożyć nabytą wiedzę do pracy z młodzieżą szkolną. W obrębie swoich przedmiotów nauczyciele przeprowadzą lekcje z wykorzystaniem TIK i CLIL.. Ponadto przeprowadzone zostaną lekcje otwarte z udziałem rodziców, nauczycieli i zainteresowanych osób.

Angliści w ramach swojego przedmiotu zorganizują zajęcia kulturowe o Malcie i innych krajach anglojęzycznych. Przybliżą uczniom kulturę, tradycje i zwyczaje tych krajów, podkreślą ważność Unii Europejskiej otwartej na rozwój nowoczesnej edukacji.

Zespół Szkół im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym to szkoła, która każdemu dziecku daje możliwość wszechstronnego rozwoju. Szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych pomaga naszym uczniom „rozwijać skrzydła” na wielu płaszczyznach. Nauczyciele tej szkoły są gotowi podejmować kolejne wyzwania, aby wspierać swoich wychowanków w zdobywaniu wiedzy i kształtowaniu właściwych postaw moralnych.