Strona główna Bez kategorii „Policjant, który mi pomógł”

„Policjant, który mi pomógł”

194
0

Każdego dnia policjanci interweniują wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy. Zaczyna się zwykle podobnie – ofiara dzwoni i mówi, że jest zastraszana, bita, poniżana, że potrzebuje pomocy…. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia informuje o trwającej V edycji ogólnopolskiego konkursu pod nazwą „Policjant, który mi pomógł”.

Do 31 maja będą przyjmowane zgłoszenia kandydatów do tytułu „Policjant, który mi pomógł”. Ta inicjatywa ma na celu wyróżnienie policjantów, którzy w szczególny sposób działają na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej.

Konkurs odbywa się pod patronatem Komendanta Głównego Policji i programu „Razem bezpieczniej”.

Zgłoszenia od osób indywidualnych, przedstawicieli organizacji społecznych i instytucji przyjmowane są w trybie ciągłym, za pomocą formularza elektronicznego, który można znaleźć na stronie Pogotowia „Niebieska Linia”. Kandydatury można też zgłaszać tradycyjnie – wysyłając pisemne zgłoszenie pod adres: „Niebieska Linia”, ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa.

Należy wskazać dane kontaktowe zgłaszającego, dane policjanta, którego chcielibyście Państwo wyróżnić oraz uzasadnienie tego wyboru (można skorzystać z formularza zgłoszeniowego załączonego na stronie www.policjant.niebieskalinia.pl/formularz.php). Kandydatury nadesłane po 31 maja 2012r. zostaną uwzględnione w następnej edycji konkursu.

Kandydatów do nagrody spośród osób zgłoszonych wyłoni kapituła złożona z pracowników Pogotowia „Niebieska Linia”, patrona konkursu i laureatów konkursu z lat poprzednich. Rozstrzygnięcie V edycji konkursu nastąpi z końcem czerwca 2012 roku.

Poprzedni artykułLeżajsk bije rekord Guinessa
Następny artykułCeny jaj poszybowały w górę