W sali konferencyjnej Muzeum Ziemi Leżajskiej w dniu 18 maja 2015 roku odbyło się szkolenie pn. „ABC dla rozpoczynających pozarolniczą działalność gospodarczą”. Szkolenie zostało zorganizowane dzięki współpracy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział Rzeszów oraz Oddział Leżajsk, Urzędu Miasta Leżajska, Starostwa Powiatowego w Leżajsku, Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku oraz Leżajskiego Stowarzyszenia Rozwoju. Przedstawiciele tych instytucji byli obecni na szkoleniu, które zgromadziło pracodawców z terenu Leżajska oraz osoby planujące rozpocząć działalność gospodarczą. Szkolenie obejmowało zagadnienia z zakresu:

– zasad składania i wypełniania wniosków CEIDG; uzyskania pozwolenia na rozpoczęcie działalności gospodarczej – UM w Leżajsku
– uprawnień i obowiązków płatników składek, usług elektronicznych dla przedsiębiorców – ZUS
– wyboru właściwego rodzaju zobowiązania podatkowego – US w Leżajsku
– dotacji/refundacji dla rozpoczyjnąctych działalność gospodarczą – PUP w Leżajsku
– usług doradczych i finansowych dla przedsiębiorców – LSR

Burmistrz Miasta Leżajska p. Ireneusz Stefański wraz ze Starostą Leżajskim p. Markiem Śliżem zadeklarowali współpracę w tym zakresie i dalszą organizację podobnych szkoleń na terenie całego powiatu leżajskiego.

ź: Starostwo Leżajsk