Przed biurami poselskimi oraz prywatnymi posesjami Posłów na Sejm RP  w całej Polsce rolnicy rozsypują obornik oraz rozwieszają banery „zdrajca polskiej wsi”. Transparent taki pojawił się również w Powiecie Leżajskim pod domem Posła Jerzego Paula.

Zapowiadany na środę protest rolników z terenu Powiatu Leżajskiego odbył się w Rzeszowie. Na Podkarpackie drogi wyjechali rolnicy, którzy sprzeciwiają się nowelizacji ustawy o ochronie praw zwierząt. Zablokowano w tym czasie większość wjazdów do Rzeszowa.

Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt wprowadza m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra, zakaz wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych, ubój rytualny tylko na potrzeby krajowych związków wyznaniowych.

ź: Spotted Leżajsk
(https://www.facebook.com/KonfederacjaLezajsk/photos/p.651662265551614/651662265551614/?type=3)

tekst alternatywny