7 sierpnia 2018 r. Burmistrz Leżajska zatwierdził listę projektów do Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Leżajsk przeznaczonych do poddania pod głosowanie przez mieszkańców.

  • Budowa miejsc postojowych pom. budynkami nr 55 i 57 przy ul. Mickiewicza – Projekt zakłada wydłużenie istniejącego parkingu do całej długości bloku poprzez budowę 8 miejsc postojowych wraz z drogą manewrową.
  • Poprawa bezpieczeństwa i modernizacja przejść dla pieszych na ul. Skłodowskiej – Projekt obejmuje montaż wstrząsaczy wymuszających zwalnianie pojazdów przy przejściach niedaleko Gimnazjum i Liceum, montaż oświetlenia reagującego na porę dnia i aktualne warunki pogodowe, budowę mat antypoślizgowych w ciągach chodników przy przejściach. Pomalowanie pasów na przejściach na biało-czerwono antypoślizgową farbą oraz wtopienie w asfalt elementów odblaskowych.
  • Budowa Alejek na cmentarzu komunalnym w Leżajsku – Projekt obejmuje utwardzenie alejki od ulicy Cmentarnej obok budynku administracyjnego MZK do alejki wykonanej w 2017 roku pomiędzy starym a nowym cmentarzem, wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej.
  • Plac zabaw “Radosna szkoła” przy Szkole Podstawowej nr 3 – Projekt polega na wymianie obecnej poliuretanowej nawierzchni placu zabaw na nawierzchnię tzw. bezpieczną oraz remoncie elementów jego wyposażenia.
  • Poprawa zewnętrznej infrastruktury sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 – Przygotowanie miasteczka ruchu drogowego na części poiska asfaltowego poprzez wymalowanie oznakowania poziomego farba, montaż 6 ławek na chodniku wzdłuż asfaltowego boiska sportowego, montaż 4 przyrządów zewnętrznych do ćwiczeń fizycznych.